• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Κοντουλας' | 22 Ιανουαρίου 2019, 21:07

    Προτείνεται στην παράγραφο 2 ως δικαιούχοι να συμπεριληφθούν και μισθωτοί ( με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) καθώς και συνταξιούχοι. Ο αποκλεισμός αυτών από δικαιούχους λήψης μικροχρηματοδότησης δεν φαίνεται να έχει καμία λογική. Αναιτιολόγητα τους αποκλείει από τη δυνατότητα λήψης μιας βραχύχρονης μικροχρηματοδότησης για την κάλυψη οικονομικών τους αναγκών.