• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Κοντουλας' | 22 Ιανουαρίου 2019, 21:40

    Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Θα πρέπει να είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική για την εταιρία παροχής μικροχρηματοδοτήσεων καθώς και για τον λήπτη. Ο υποχρεωτικός συσχετισμός χρηματοδότησης με συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλοιώνει τη φύση της χρηματοδότησης καθώς δημιουργεί ζητήματα αναφορικά με το κόστος αυτής (της χρηματοδότησης).