Άρθρο 20 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες

1. Εκτός από τις δραστηριότητες του άρθρου 18, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων οφείλουν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους δικαιούχους τους.

2. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ιδίως :
α) επιχειρηματική εκπαίδευση στις τεχνικές διαχείρισης των πολύ μικρών οντοτήτων, όσον αφορά τη λογιστική διαχείριση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τη διαχείριση προσωπικού,
β) στήριξη για την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων και ενημέρωση για τις σχετικές υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά,
γ) στήριξη για τον ορισμό της πορείας ένταξης στην αγορά εργασίας,
δ) υποστήριξη για τον εντοπισμό και τη διάγνωση της πιθανής κρισιμότητας της υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου.

 • Επιβάλλεται στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
  Έτσι, αποκλείεται το μοντέλο που έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας με χρηματοδότηση του EaSI (βλ. SEEGR) και το οποίο εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
  Βάσει αυτού του μοντέλου οι Συμβουλευτικές και όλες οι μη Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες παρέχονται από ανεξάρτητους φορείς.
  Επί πλέον, στη χώρα μας θα ιδρυθούν Κέντρα Υποστήριξης για τους φορείς ΚΑΛΟ, ενώ λειτουργούν πολλοί εξειδικευμένοι φορείς που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες συμβουλευτικής και τεχνικής φύσης (π.χ. θερμοκοιτίδες, επιταχυντές, Συμβουλευτικά Κέντρα κλπ), οι οποίοι μπορούν να χορηγήσουν αξιόπιστες βεβαιώσεις «επενδυτικής ετοιμότητας».
  Γιατί να απαξιωθεί η λειτουργία τους; Γιατί θα πρέπει τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων γίνουν «υδροκέφαλοι φορείς» και να φορτωθούν ένα επί πλέον κόστος λειτουργίας, το οποίο θα έχει επιπτώσεις στη βιωσιμότητά τους;

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 10:10 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Στην παράγραφο 2, δεν επαρκεί ο προσδιορισμός των συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ δεν αποσαφηνίζεται αν πρόκεται για υπηρεσίες που οφείλουν να παρέχουν in house τα ιδρύματα μικροχρηματοδτήσεων ή αν μπορούν να παρέχονται σε συνεργασία από κέντρα συμβουλευτικής στήριξης με αποδεδειγμένη εμπειρία.
  Προτείνουμε:
  1. Να προσδιοριστούν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται και να γίνει σαφής διάκριση ανάμεσα σε συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την επιχειρηματική δραστηριότητα και την έγκαιρη και ομαλή αποπληρωμή της μικροχρηματοδότησης και σε ευρύτερη συμβουλευτική στήριξη. Στο βαθμό που οι συμβουλευτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται ως κόστος στη μικροχρηματοδότηση, πρέπει να δίνονται προδιαγραφές για το εύρος και το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  2. Ειδικά, καθώς πρόκειται να δημιουργηθούν Κέντρα Στήριξης για την ΚΑΛΟ μετά την πρόσφατη πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, πρέπει να αναζητηθεί και να διευκρινιστεί το εύρος των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα κέντρα στήριξης και τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων προκειμένου να διαμοιραστεί το ρίσκο και να αποφευχθεί η επικάλυψη αρμοδιοτήτων στη συμβουλευτική στήριξη.
  3. Μοντέλα μικροχρηματοδοτήσεων όπως το see.gr αναθέτουν διακριτά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διακριτούς φορείς. Να αξιοποιηθεί η σχετική πρόταση και εμπειρία.

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 10:20 | DIMITRA

  Η αναφορά σε «Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ιδίως» να αντικατασταθεί από «Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά»

  Συνίσταται επίσης η προσθήκη αναφοράς σχετικά με τη δυνατότητα του ιδρύματος να αναθέτει σε τρίτους την παροχή προγραμμάτων Συμβουλευτικής καθοδήγησης. –
  Στην παράγραφο 2.δ να προστεθεί «υποστήριξη για τον εντοπισμό και τη διάγνωση της πιθανής κρισιμότητας της υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου ή του επιχειρηματικού σχεδίου του δικαιούχου», δεδομένου ότι για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης ενισχύεται το επιχειρηματικό σχέδιο και η λειτουργία της επιχείρησης και όχι ένα συγκεκριμένο έργο (όπως στα δάνεια επενδυτικού σκοπού)

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 05:48 | Θεοδωρος Πετρουλας

  Η παροχη συμβουλευτικων υπηρεσιων επιχειρηματικής εκπαίδευσης ειναι πολλες φορες πιο ουσιαστικη απο την ιδια την χρηματοδοτηση. Κατα τη γνωμη μου το νομοσχεδιο πρεπει να υποχρεωνει τα ιδρυματα που εχουν παρει αδεια για μικροχρηματοδοτησεις να δημοσιευουν το προγραμμα συμβουλευτικων υπηρεσιων που παρεχουν και να μπορουν να αποδειξουν στις εποπτικες αρχες οτι εφαρμοζουν αυτο το προγραμμα.

 • 22 Ιανουαρίου 2019, 21:40 | Ιωάννης Κοντουλας

  Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Θα πρέπει να είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική για την εταιρία παροχής μικροχρηματοδοτήσεων καθώς και για τον λήπτη. Ο υποχρεωτικός συσχετισμός χρηματοδότησης με συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλοιώνει τη φύση της χρηματοδότησης καθώς δημιουργεί ζητήματα αναφορικά με το κόστος αυτής (της χρηματοδότησης).

 • Να προστεθεί στην παράγραφο 1 στο τέλος η φράση, «οι οποίες παρέχονται με κάθε πρόσφορο μέσο είτε διαπροσωπικα, είτε ομαδικά,, είτε ψηφιακά (π.χ. μέσω διαδικτυακών μέσων, πλατφορμών, εφαρμογών). Οι υπηρεσίες ορίζονται ως
  • Καθοδήγηση (ένα-προς-έναν ή ομαδικά), στην οποία παρέχεται υποστήριξη σε (κυρίως δυνητικό) μικροεπιχειρηματία να επιτύχει την δημιουργία μιας επιχείρησης, παρέχοντας επιχειρηματικές συμβουλές και καθοδήγηση, οι οποίες περιλαμβάνουν (αλλά είναι χωρίς χρονικό ή ποσοτικό περιορισμό), στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού του σχεδίου
  • Mentoring, όπου παρέχεται μάθηση, εμπειρία, γνώση, καθοδήγηση μεταξύ ενός έμπειρου ατόμου, προς έναν μικροεπιχειρηματία, με στόχο στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους, και λαμβάνει χώρα μετά την εκταμίευση του μικροδανείου
  • Εκπαίδευση, όπου νοείται κάθε προσπάθεια βελτίωσης της σειράς δεξιοτήτων των μικροεπιχειρηματιών για την ενίσχυση των επιχειρηματικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας τους. Η εκπαίδευση μπορεί να είναι μεμονωμένη ή ομαδική και μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν, και ή μετά τη δημιουργία της επιχείρησης και την εκταμίευση του μικροδανείου. Περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) χρηματοοικονομική εκπαίδευση, κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας επιχείρησης, θέματα καθημερινής διοίκησης επιχειρήσεων, κ.α.».

  Οι λόγος για τον οποίο προτείνουμε αυτήν την εξειδίκευση, είναι για λόγους συμβατότητας με προσκλήσεις – οδηγίες της ΕΕ για τον ορισμό αυτών των υπηρεσιών.

  Στην παράγραφο 2 θα πρέπει να διορθωθεί η λέξη «ιδίως» με την φράση «ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κάτωθι θεματολογίες»

  Η προβλεπόμενη στο ανωτέρω άρθρο «στήριξη για την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων», θα πρέπει να διαγραφεί. Τέτοιου είδους στήριξη, θα πρέπει να παρέχεται από επαγγελματίες και όχι από τα ιδρύματα, καθώς εσφαλμένες οδηγίες αυτού του τύπου, μπορεί να οδηγήσουν επιχειρήσεις σε οικονομική δυσπραγία, οδηγώντας με την σειρά τους στην αδυναμία αποπληρωμής της μικροχρηματοδότησης.

  Τέλος θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η παροχή μαθημάτων σε όλους τους δικαιούχους θεμάτων οικογενειακού προγραμματισμού (financial literacy), έτσι ώστε μέσω αυτών των ιδρυμάτων να επιτυγχάνεται μείωση του οικονομικού αναλφαβιτισμού.

  Σε κάθε περίπτωση, είναι ορθή η πρόνοια του νομοθέτη να παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Είναι από τα ελάχιστα θεσμικά πλαίσια στην Ευρώπη, που ενσωματώνει αυτήν την πρακτική, παρά το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένα αυτά τα ιδρύματα από την ΕΕ να τις παρέχουν, εάν θέλουν να είναι δικαιούχοι κοινοτικών πόρων.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 11:12 | ADRIEN

  Subsidies for the BDS delivery. On the one hand BDS delivey is compulsory but on the other hand it is not stated how the related costs will be covered… EU funds ? National funds ?

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 12:33 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 20
  Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων μπορούν να κάνουν outsource την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άλλον οργανισμό/εταιρία;

 • 12 Ιανουαρίου 2019, 01:35 | Θεοδώρα Ντούλια

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΠ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
  2. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ιδίως :
  α) επιχειρηματική εκπαίδευση στις τεχνικές διαχείρισης των πολύ μικρών οντοτήτων, όσον αφορά τη λογιστική διαχείριση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τη διαχείριση προσωπικού, ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ (ΜARKETING), ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 20 ΩΡΩΝ
  β) στήριξη για την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων και ενημέρωση για τις σχετικές υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΩΡΩΝ
  γ) στήριξη για τον ορισμό της πορείας ένταξης στην αγορά εργασίας, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΩΡΩΝ
  δ) υποστήριξη για τον εντοπισμό και τη διάγνωση της πιθανής κρισιμότητας της υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΩΡΩΝ.

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 35 ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Π.Χ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΛΟ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ-ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΜΗ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ή ΜΙΣΘΩΤΩΝ ή ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ) ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ) ,ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΙ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΑΜΚΕ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΛΟ) ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ 1000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΟΥ.
  ΕΠΙΣΗΣ , ΕΠΕΙΔΗ Η ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΙΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΣΕΨΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΙΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΘΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MONTELO GRAMMEN BANK) , ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ 1000 ΕΥΡΩ / ΣΤΕΛΕΧΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΓΙΑ 5 ΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ)