• Σχόλιο του χρήστη 'Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας' | 23 Ιανουαρίου 2019, 09:00

    Επιθυμούμε να αποσαφηνιστεί το άρθρ. 6. παρ.1 ως προς τα ακόλουθα: 1) Η απόκτηση της νομικής μορφής ΑΕ αφορά στα νέα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων. Αν η υποχρεωτικότητα αυτής της νομικής μορφής επεκτείνεται και στα υφιστάμενα, αποκλείονται οι συνεταιριστικές τράπεζες. 2) Να εξεταστεί η δυνατότητα ένα ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων να αποκτήσει άλλη νομική μορφή η οποία να του επιτρέπει την καταχώριση στο μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ του Ν. 4430/2016. Διαφορετικά, δεν δίνεται η δυνατότητα στους Φορείς ΚΑΛΟ να δημιουργήσουν ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων.