• Σχόλιο του χρήστη 'Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ' | 11 Νοεμβρίου 2019, 12:32

    Τα Συντάγματα της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης ορίζουν ως πρωταρχική υποχρέωση(Πολιτείας-ΕΕ) την ισότητα ενώπιον του νόμου, τη συνεισφορά των πολιτών για τα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους, την προστασία της οικογένειας. Τόσο το παρόν άρθρο όσο και οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4172/2013 είναι εξωφρενικά άδικα και αντισυνταγματικά. Συμφωνα με την τροποποίηση του ΚΦΕ που προτείνετε: 1)Έγγαμος συνταξιούχος με ατομικό/οικογενειακό ετήσιο εισόδημα π.χ. 24000 ευρώ καλείται να πληρώσει φόρο εισοδήματος 3423 ευρώ(1080+1760+1120-537). 2)Οικογένεια συνταξιούχων με το ίδιο οικογενειακό εισόδημα των 24000 ευρώ, που προκύπτει απο ατομικό εισόδημα 12000 ευρώ για τον καθένα, καλείται να πληρώσει συνολικά μόλις 606 ευρώ(1080-777+1080-777). Τό πόσο εξωφρενικά άδικο και αντισυνταγματικό είναι αυτό το σύστημα φορολόγησης προκύπτει και απο την απλή θεώρηση και συγκρισή του με το αντίστοιχο φορολογικό σύστημα της χώρας-βασίλισσας του καπιταλισμού, των ΗΠΑ.