• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνης Σβορώνος' | 21 Μαρτίου 2020, 18:28

    ΟΙ εταιρίες συντάσσουν τις ενοποιημένες καταστάσεις τους κατά τα ΔΠΧΠ. Τα πρότυπα δεν προβλέπουν τέτοια δήλωση ή επεξήγηση της δήλωσης και μάλιστα με επιφυλάξεις. Το γεγονός ότι οι καταστάσεις έχουν συνταχθεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αναφέρεται από τον ορκωτό ο οποίος εκφράζει και την πιθανή αντίθετη γνώμη του. Η καταγραφή από την εταιρία τέτοιας δήλωσης από την εταιρία και μάλιστα με ενδεχόμενες επιφυλάξεις οδηγεί σε κατάσταση που δεν είναι σύμφωνη με τα ΔΠΧΠ Τέλος ας μας πει ο νομοθέτης πως συντάσσονται οι καταστάσεις με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αν υπάρχουν επιφυλάξεις για αυτήν... Το άρθρο αυτό πρέπει να καταργηθεί, δεν είναι σύμφωνο με τα πρότυπα. Στη δεύτερη παράγραφο εισάγει κάποια υποχρέωση που μοιάζει με την δήλωση επάρκειας κεφαλαίου που γίνεται στα ΕΔ. Οι οδηγίες της ESMA για το συγκεκριμένο θέμα αποκλείουν αυτήν ακριβώς την μέθοδο παρουσίασης του θέματος που την θεωρούν παραπλανητική...