• Σχόλιο του χρήστη 'Dionysia Katelouzou, Andreas Kokkinis kai Konstantinos Sergakis' | 30 Μαρτίου 2020, 12:07

    Άρθρο 10 Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου Στο άρθρο 10 (1) (α) προτείνουμε την αναδιατύπωση της διάταξης ως εξής: «Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή ή παροχή» καθώς θεωρούμε ότι η λήψη οποιαδήποτε (όχι μόνο σημαντικής) παροχής ή αμοιβής δεν συνάδει με την ανεξαρτησία του μη εκτελεστικού μέλους.