Άρθρο 09 Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου

1. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος.
2. Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 διορίσει ως πρόεδρο εκ των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο διορίζει αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών.

 • 2 Απριλίου 2020, 13:35 | Μαρία Βαλλιάνου

  Εφόσον με την συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα, ανατίθενται αρμοδιότητες, η παρούσα διάταξη, τί σημαίνει ? Ότι το πρόσωπο, που θα οριστεί ως Πρόεδρος λογίζεται εφεξής ως ΜΕΜ, με τις αντίστοιχες ευθύνες, αρμοδιότητες κλπ των ΜΕΜ ?

  Ένα μέχρι πρότινος μέλους ΔΣ, εκτελεστικό, δεν μπορεί, να διατελέσει σε επόμενο χρόνο Πρόεδρος ?

  Ίσως χρειάζεται διευκρίνηση

 • Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά Μη Εκτελεστικό Μέλος. Ακόμα και σήμερα αρκετοί Πρόεδροι δρουν ως Εκτελεστικά Μέλη χωρίς να επικεντρώνονται στην Στρατηγική της Επιχείρησης και το τρέξιμο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Προτείνεται να προστεθεί στην παρ. 1 του άρθρου 9 η διευκρίνιση ότι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δύναται αλλά δεν υποχρεούται να είναι ανεξάρτητος, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενα ερμηνευτικά ζητήματα σε σχέση με τον ισχύον καθεστώς του ν. 3016/2002. Ενδεικτικά παραθέτουμε το ακόλουθο λεκτικό: «Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος, ενώ δύναται να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου».

 • Προτείνεται να προστεθεί στην παρ. 1 του άρθρου 9 η διευκρίνιση ότι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δύναται αλλά δεν υποχρεούται να είναι ανεξάρτητος, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενα ερμηνευτικά ζητήματα σε σχέση με τον ισχύον καθεστώς του ν. 3016/2002. Ενδεικτικά παραθέτουμε το ακόλουθο λεκτικό: «Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος, ενώ δύναται να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου».

 • 30 Μαρτίου 2020, 12:07 | Dionysia Katelouzou, Andreas Kokkinis kai Konstantinos Sergakis

  Άρθρο 10 Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου

  Στο άρθρο 10 (1) (α) προτείνουμε την αναδιατύπωση της διάταξης ως εξής: «Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή ή παροχή» καθώς θεωρούμε ότι η λήψη οποιαδήποτε (όχι μόνο σημαντικής) παροχής ή αμοιβής δεν συνάδει με την ανεξαρτησία του μη εκτελεστικού μέλους.

 • 30 Μαρτίου 2020, 12:39 | Dionysia Katelouzou, Andreas Kokkinis kai Konstantinos Sergakis

  Άρθρο 9 Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου

  Προτείνουμε τη διαγραφή του άρθρου 9 καθώς το ζήτημα της επιλογής του πρόεδρου του ΔΣ πρέπει να αφεθεί στην αυτορρύθμιση των εταιρειών (βλέπε Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις προτάσεις μας για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στο τέλος του παρόντος υπομνήματος).

 • 21 Μαρτίου 2020, 15:01 | Αντώνης Σβορώνος

  Η διατύπωση του άρθρου είναι απαράδεκτη. Η πρώτη παράγραφος δεν επιτρέπει την παρέκκλιση που συνιστά την δεύτερη παράγραφο.

  Είναι υπερβολική παρέμβαση στο τρόπο διοίκησης της εταιρίας η υποχρέωση να υπάρχει μη εκτελεστικός πρόεδρος και δεν αντιλαμβάνομαι ποια ανάγκη εξυπηρετείται…

  Όσον αφορά την δεύτερη παράγραφο το ΔΣ εκλέγει Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο). Δεν είναι λογικό αν ο Πρόεδρος είναι εκτελεστικό μέλος ο αναπληρωτής του να μην είναι και αυτός εκτελεστικό, τότε πως αναπληρώνει;

  Επίσης πουθενά στο νομοσχέδιο δεν ορίζεται τι γίνεται με τα υφιστάμενα σήμερα ΔΣ???

  Ο Πρόεδρος του ΔΣ έχει σημαντικές ευθύνες έναντι ασφαλιστικών οργανισμών, φορολογικών αρχών κλπ δεν γίνεται να είναι μη εκτελεστικό μέλος σε μικρές εταιρίες τουλάχιστον.