• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Μεταξάς' | 2 Σεπτεμβρίου 2020, 22:46

    Το άρθρο 9 ίσως δεν θα χρειαζόταν να διατυπωθεί τοιουτοτρόπως, εάν διευκρινίζονταν ότι, πριν την έναρξη πτωχευτικών διαδικασιών είτε από τον οφειλέτη είτε από τον δανειστή, είναι υποχρεωτική η διαδικασία της διαμεσολάβησης. Άρα, χρειάζεται να προστεθεί σχετική πρόβλεψη στο ν/σ, οπότε τα εκτιθέμενα στο υπό διαβούλευσιν ν/σ θα καταστούν περιττά, στην πράξη. (Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απαλειφθούν οπωσδήποτε).