• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ' | 7 Σεπτεμβρίου 2020, 22:19

    Η διάταξη της παραγράφου 1 η οποία ορίζει ότι οι συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους έρχεται σε αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 29 η οποία ορίζει ότι η κήρυξη της πτώχευσης προκαλεί την αυτόματη λύση όλων των εκκρεμών και διαρκών συμβάσεων του οφειλέτη. Ορθότερο είναι να παραμείνει η διάταξη του άρθρου 29 και να απαλειφθεί η αντίθετη του άρθρου 32.