• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ' | 12 Οκτωβρίου 2020, 13:31

    Άρθρο 3 Συμφωνούμε με τα άρθρα 84Α και 85Α που θεσπίζονται με το Σχέδιο Νόμου με τις εξής παρατηρήσεις: 1. Στο άρθρο 84Α να προστεθεί εδάφιο στο οποίο θα ορίζεται: "Ο Μοναδικός Αριθμός Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών του αποστολέα και του παραλήπτη θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση εμπορικά ή συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς." Τέτοια διάταξη υπάρχει στην παράγραφο 4 του άρθρου 100Β για τον ΑΜΔΙΚΑΠ για τα καπνικά προϊόντα. 2. Στο άρθρο 85Α να προστεθεί εδάφιο στο οποίο θα ορίζεται: "Η ένδειξη παρτίδας θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς. Επίσης κατά την υποβολή, παραλαβής στο ICIS των αλκοολούχων ποτών από τον εκάστοτε εγκεκριμένο αποθηκευτή φορολογικής αποθήκης, «θέση Εθνικά προϊόντα» ".