• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΟΥΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ' | 17 Οκτωβρίου 2020, 12:35

    Όσον αφορά την παράγραφο ββ - ηλεκτρονικό σύστημα (GPS), σημειώνεται ότι για τα πλωτά - εφοδιαστικά μέσα οι προδιαγραφές έχουν καθορισθεί στο ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ 0001160 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 1262/Β/2016) και συγκεκριμένα στο Κεφαλαίο ΙΙΙ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ , ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». Είναι απαραίτητη η τροποποίηση - επανεξέταση των προδιαγραφών του συγκεκριμένου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ , καθόσον είναι ελλιπείς και ανεφάμοστες ως έχουν. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Τ.4005/25/Γ0019/ 21-08-2008 ΑΥΟ, παράγραφος (ζ΄) τα δεξαμενόπλοια - σλέπια, ανεξαρτήτως χωρητικότητας και διαστάσεων, που μεταφέρουν αφορολόγητα καύσιμα, για να εγκριθούν, ως μεταφορικά - εφοδιαστικά, πρέπει να έχουν εγκαταστήσει πρώτα αυτόματο σύστημα προσδιορισμού ταυτότητας πλοίων (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM -A.I.S.). Το σύστημα αυτό διαθέτει ενσωματωμένο GPS, οπότε μέσω αυτού μπορεί να επιτευχθεί ο ζητούμενος γεωγραφικός εντοπισμός του πλωτού μέσου. Προτείνεται, λοιπόν, για τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα : (1) Αντικατάσταση της λέξης GPS σε AIS και (2) τροποποίηση της ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ 0001160 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 1262/Β/2016) ώστε να είναι ξεκάθαρος ο διαχωρισμός του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης από το σύστημα συλλογής και αποστολής δεδομένων