• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΟΥΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ' | 17 Οκτωβρίου 2020, 12:52

    Τα αναφερόμενα πρόστιμα είναι υψηλά και χρειάζεται να επανεξετασθούν. Επίσης, δεν δύναται να εφαρμοστούν αν δεν καθορισθούν πρώτα οι προδιαγραφές των συστημάτων GPS (Άρθρο 7)