• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΟΥΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ' | 17 Οκτωβρίου 2020, 12:47

    Όσον αφορά την παράγραφο 11 : Σημειώνεται ότι για τα πλωτά - εφοδιαστικά μέσα οι προδιαγραφές έχουν καθορισθεί στο ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ 0001160 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 1262/Β/2016) και συγκεκριμένα στο Κεφαλαίο ΙΙΙ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ , ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». Κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση / επανεξέταση των προδιαγραφών του συγκεκριμένου Κεφαλαίου, διότι είναι ελλιπείς και δεν μπορούν να εφαρμοστούν.