• Σχόλιο του χρήστη 'Βενιζέλος Κ. Δημήτρης' | 17 Οκτωβρίου 2020, 16:42

    Θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) που αναφέρεται στο άρθρο 7. Σε κάθε περίπτωση τα οριζόμενα από την ΚΥΑ του ΦΕΚ Αρ. 3052 18/11/2012 θα πρέπει να τροποποιηθούν και να επικαιροποιηθούν.