• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΚΡΥΒΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 18 Οκτωβρίου 2020, 10:41

    Η αυξανόμενη κατά τα τελευταία 20 έτη, ανεξέλεγκτη παραβατικότητα (λαθρεμπόριο, νοθεία, κλοπή, κλ.π.)στον ευρύτερο χώρο της αγοράς πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των εκάστοτε μέχρι σήμερα Κυβερνήσεων. Είναι διαπιστωμένο και ομολογημένο από όλους τους παράγοντες, το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, δασμοφοροδιαφυγή, νοθεία, κλοπή, κ.λπ.) από το οποίο οι απώλειες των δημοσίων εσόδων ανέρχονται στο 1 δις ευρώ ετησίως, όπως έχει καταγγείλει από το βήμα της Βουλής στις 13/1/2012 ο Πρωθυπουργός κ. Λ. Παπαδήμος, αναφέροντας ότι, «Το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο η απώλεια εσόδων για το δημόσιο, που πιθανόν φθάνει σε ετήσιο ύψος 1.000.000.000 ευρώ, είναι επίσης το γεγονός ότι η απώλεια αυτή των εσόδων συμβαίνει σε μια εποχή που η χώρα δοκιμάζεται από ένα δημοσιονομικό πρόβλημα και οι νομοταγείς φορολογούμενοι πολίτες επιβαρύνονται, στα όρια της οικονομικής αντοχής, με φορολογικά βάρη και απώλειες εισοδήματος. Για τους λόγους αυτούς, το λαθρεμπόριο καυσίμων δεν είναι μόνο μία πηγή στέρησης εσόδων του προϋπολογισμού, αλλά πληγή στο κράτος δικαίου και στη νομιμότητα. Συνιστά ένα κραυγαλέο πρόβλημα κοινωνικής αδικίας, διότι κάποιοι επιτήδειοι πλουτίζουν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου». Ο Γεν. Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Γ. Σούρλας, στην έκθεσή του (Οκτ. 2014), στην σελίδα 28 αναφέρει, « Πέρασαν 15 χρόνια από τότε που εκφράσθηκε η πολιτική βούληση για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων καθώς και για την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών, σε όλα τα στάδια διακίνησης και διάθεσης πετρελαιοειδών προϊόντων. Όλα αυτά όμως παρέμειναν σε θεωρητικό επίπεδο. Πέρασαν 5 χρόνια (σήμερα 7), από την ψήφιση της πρώτης νομοθετικής ρύθμισης και ακόμη τα συστήματα δεν λειτουργούν, στο σύνολο τους, στη πράξη. Δεκάδες χρόνια παλινωδιών, πολιτικά τερτίπια, καταστάσεις που προσβάλλουν κάθε έννοια υπευθυνότητας, νομιμότητας, διαφάνειας και πολιτικής αξιοπρέπειας». Το Σχέδιο Νόμου που τίθεται προς ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, σε ότι αφορά τον έλεγχο και την διακίνηση πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων και υγραερίων, είναι καταδικασμένο να αποτύχει, όπως όλα τα προηγούμενα, οι διατάξεις των οποίων ψηφίσθηκαν μεν αλλά δεν εφαρμόσθηκαν. Βασικότατος αρνητικός παράγοντας για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων, είναι η μη ποτέ γενόμενη απογραφή και καταγραφή σε βάση δεδομένων, των αποθηκών-δεξαμενών αποθήκευσης και διακίνησης των παραπάνω προϊόντων, παράλληλα με την άμεση ή έμμεση εμπλοκή επτά (7) Υπουργείων και τριών (3) Ανεξάρτητων αρχών, χωρίς την νομοθετημένη ύπαρξη υπεύθυνου συντονιστικού οργάνου όλων αυτών των εμπλεκομένων.