• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ' | 18 Οκτωβρίου 2020, 18:48

    Με τα άρθρο αυτό αποκλείονται οι πληροφοριοδότες για ναρκωτικά και για όπλα γιατί ούτε εκπλειστηριάζονται ούτε επιβάλλονται πολλαπλά τέλη. Επίσης αφαιρείται το κίνητρο από κάθε πληροφοριοδότη αφού είναι αμφίβολο αν θα πάρει αμοιβή και άγνωστο το χρονικό διάστημα που πρέπει να περιμένει για να αμειφθεί