• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ' | 19 Οκτωβρίου 2020, 11:52

    Κάποιες έννοιες χρήζουν περαιτέρω επεξήγησης όπως οι "σταθερές και κινητές δεξαμενές"