• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' | 19 Οκτωβρίου 2020, 12:11

    Πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός των συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού μεταξύ βυτιοφόρων οχημάτων & πλωτών εφοδιαστικών μέσων, όπως επανειλημμένα έχει διευκρινιστεί. Τα χερσαία μεταφορικά μέσα εντοπίζονται βάσει GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης), τα δε πλωτά μεταφορικά μέσα βάσει AIS (Automatic Identification System - Αυτόματο Σύστημα Αναγνωρίσεως), το οποίο ενσωματώνει και GPS. Ήδη για το σύνολο του παγκόσμιου στόλου (όπου περιλαμβάνονται και τα εν Ελλάδι πλωτά εφοδιαστικά μέσα) και σύμφωνα με τη διεθνή και την ελληνική νομοθεσία, το AIS αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση άδειας αξιοπλοϊας οιουδήποτε πλοίου. Σε όλα τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα στην Ελλάδα το AIS είναι ήδη εγκατεστημένο. Ήδη μέσω Υ.Ε.Ν. και μέσω της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας https://nmsw.hcg.gr/ καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο όλα τα στοιχεία που αφορούν ταξίδια των πλωτών εφοδιαστικών μέσων. Επιπλέον, λόγω του ότι τα ναυτιλιακά καύσιμα ανήκουν στα επικίνδυνα φορτία, υπάρχει και υποχρέωση καταχώρησης των σχετικών ποσοτήτων.