• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΕΝΜΑ)' | 19 Οκτωβρίου 2020, 15:21

    Άρθρο 9 Δεν δύναται να εφαρμοστεί αν δεν καθοριστούν οι προδιαγραφές του συστήματος GPS.