• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ' | 19 Οκτωβρίου 2020, 17:10

    Για το άρθρο 11 στο σημείο "Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του συστήματος με το οποίο θα αντλούνται και θα αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) των μεταφορικών μέσων" θα προτείναμε την αντικατάσταση του GPS με τον όρο AIS καθώς όλα τα μεταφορικά μέσα είναι εφοδιασμένα σύμφωνα με τη νομοθεσία με AIS που περιλαμβάνει το GPS.