• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΖΥΘΟΠΟΙΏΝ' | 19 Οκτωβρίου 2020, 18:08

    Αναφορικά με το άρθρο 85 Α, ο παραγωγός αλκοολούχων ποτών θα πρέπει να καταχωρεί την εκάστοτε παρτίδα ως επιπλέον πληροφορία στην υφιστάμενη φόρμα υποβολής αιτήσεων μεταβολής του icisnet και το ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης παρτίδας να ενημερώνεται αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν διπλές καταχωρήσεις και επιπλέον γραφειοκρατία, που θα επιβαρύνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις.