• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)' | 19 Οκτωβρίου 2020, 18:40

    -Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών - εκροών όγκου καυσίμων σε όλα τα στάδια διακίνησης. Φορολογικές και Ελεύθερες Αποθήκες Καυσίμων, Διυλιστηρίων και Εταιριών Εμπορίας, Δημόσια και παντός είδους Ιδιωτικά Πρατήρια βιομηχανιών εργοταξίων, μεταφορικών εταιρειών και γενικότερα αμαξοστασίων, τα όποια διαθέτουν καύσιμα για τις ανάγκες τους όπως και Εγκαταστάσεις Μεγάλων Καταναλωτών, και Εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Ιχνηθέτηση Καυσίμων (Ν.3784/2009, 4072/2012, 4177/2013). -Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία Επιτροπών – Φορέων κ.λπ. μέχρι του τελικού σταδίου εφαρμογής με τις Υπουργικές αποφάσεις και τις τυχόν εφαρμοστικές διατάξεις, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν χρονοδιάγραμμα. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι πιθανό εξαιτίας της αδικαιολόγητης καθυστέρησης να προσφέρουν άπλετο χρόνο για τη διατήρηση και αύξηση της παραβατικότητας. Εξάλλου θεωρούμε εκ του αποτελέσματος ότι η Κυβέρνηση ήδη έχει καθυστερήσει να αναλάβει πρωτοβουλίες δεδομένης της ετοιμότητάς της σε άλλες μέχρι τώρα νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει από την πρώτη μέρα ανάληψης της εξουσίας. Είναι βέβαιο ότι κάποιες προτεινόμενες ενέργειες είναι εκ των πραγμάτων χρονοβόρες, όπως π.χ. η τοποθέτηση συστήματος εισροών εκροών στα πρατήρια για τις δεξαμενές του υγραερίου. Αναγκαίο επίσης είναι η Πολιτεία να δημιουργήσει ένα νέο αδιάβλητο λογισμικό για το σύστημα εισροών εκροών και να το επιβάλλει στις εταιρίες που το υποστηρίζουν