• Σχόλιο του χρήστη 'Πηνελόπη' | 24 Νοεμβρίου 2020, 13:12

    Ο στόχος των ελέγχων θα έπρεπε επίσης να διαμορφώνεται με βαθμό βαρύτητας ανά υπόθεση σύμφωνα με το είδος ελέγχου, το πλήθος των χρήσεων, τον αριθμό των φορολογικών αντικειμένων και την αιτία ελέγχου, θα πρέπει επίσης η αρχή να μας παρέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζονται προβλήματα τους τελευταίους μήνες του χρόνου που έχουν να κάνουν με τα προγράμματαθα πρέπει επίσης η αρχή να μας παρέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζονται προβλήματα τους τελευταίους μήνες του χρόνου που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα του ελέγχου. Προβλήματα που έχουν ως αποτέλεσμα την μη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Η ανάθεση των υποθέσεων να γίνεται κεντρικά. Ο στόχος ανά ελεγκτή θα έπρεπε να είναι ίδιος για όλους τους ελεγκτές στην επικράτεια, εφόσον το πλήθος των ελεγκτών διαμορφώνεται με αντικειμενικά κριτήρια ανά Δ.Ο.Υ.