• Σχόλιο του χρήστη 'A.X.' | 24 Νοεμβρίου 2020, 16:38

    Αφού γίνετε λόγος και για την αξιολόγηση και ότι θα επηρεάζει μόνιμα μισθολογικά κάθε υπάλληλο,που σε πρώτη ανάγνωση δεν φαίνεται άδικο, θα ήταν αναγκαίο επίσης να αναφερθείτε και στο πως μπορεί ένας υπάλληλος να προστατεύσει τον εαυτό του από μια άδικη αξιολόγηση! Όταν έχει π.χ έναν προϊστάμενο που δεν τον βοηθάει καθόλου με την οργάνωση εργασιών και τους στόχους και πόσο μάλλον όταν τον βλέπει ακόμα και ανταγωνιστικά ή λειτουργεί με κάποιον ευνοϊκά,εις βάρος κάποιου άλλου.Με λίγα λόγια, όταν οι προϊστάμενοι κατά υπέρβαση της εξουσίας τους αδικούν τους υφισταμένους τους, ποια είναι τα μέτρα που θεσπίζετε ώστε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο?