• Σχόλιο του χρήστη 'Σωτηρια' | 24 Νοεμβρίου 2020, 23:55

    Οι εντολές ελέγχου θα πρέπει να εκδίδονται και να δίνονται στους ελεγκτές κεντρικά και όχι από τους Προϊσταμένους των ΔΟΥ.