• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΠΛΟΥΜΙΔΗ' | 19 Φεβρουαρίου 2021, 10:52

    Δεν συνηθίζεται το προσωπικό το οποίο στελεχώνει τις οργανικές μονάδες, οι οποίες εμπλέκονται σε θέματα σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών, σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) να συμμετέχει στις επιτροπές, γιατί τότε ποιος θα συλλέξει τα στοιχεία που απαιτούνται για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών (άρθρο 2, παρ.4), ποιος θα συντονίσει το έργο πολλαπλών επιτροπών και ποιος θα εκτελεί τα κύρια καθήκοντά του σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών, σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87);;;;;;; Η υποστελέχωση αυτών των Υπηρεσιών είναι δεδομένη. Μήπως να εγγράφεται υποχρεωτικά όλο το προσωπικό της Περιφέρειας;;;