Άρθρο 10 Εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής

1. Συστήνεται εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής (εφεξής «μητρώο»), στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για συμμετοχή στις επιτροπές κρατικής αρωγής του άρθρου 12. Το μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Οικονομικών και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του.
2. Στο μητρώο εγγράφονται κατόπιν αίτησης και αξιολόγησής τους:
α) μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄ του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
β) μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
γ) στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.) που εμπλέκονται σε θέματα εκτιμήσεων ζημίας,
δ) εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες στα πεδία εκτιμήσεων ζημίας κινητών ή ακινήτων στοιχείων ενεργητικού.
3. Στο μητρώο εγγράφεται υποχρεωτικά το προσωπικό των Περιφερειών, το οποίο στελεχώνει τις οργανικές μονάδες, οι οποίες εμπλέκονται σε θέματα σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών, σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
4. Δεν εγγράφονται στο μητρώο:
α) Όσοι έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
β) όσοι έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
γ) όσοι έχουν υποβληθεί είτε σε πλήρη ή μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση, είτε σε πλήρη ή μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση,
δ) εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
5. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του άρθρου 15 είναι αρμόδια για την κατάρτιση και τήρηση του μητρώου και διασφαλίζει ότι τα στελέχη του μητρώου λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση για τη διασφάλιση υψηλών επαγγελματικών προτύπων σε ζητήματα σχετικά με την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, καθώς και σε θέματα κρατικής αρωγής.

 • 1 Μαρτίου 2021, 09:04 | ΕΛΕΝΗ ΠΛΟΥΜΙΔΗ

  Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η συμμετοχή στο μητρώο και μελών των επιμελητηρίων:
  α) ΤΕΕ
  β) ΓΕΩΤΕΕ
  γ) Οικονομικό
  ΑΛΛΑ να εξασφαλιστεί/οριστεί από πριν ο τρόπος της αμοιβής τους!

 • 27 Φεβρουαρίου 2021, 10:50 | νικος βοτσογλου

  Να μπουν στις επιτροπές και μελη ΤΕΕ, ΓΕΩΤΤΕ, ΕΒΕ κτλ και αλλοι ειδικευμενοι στην εκτιμηση ζημιών ιδιώτες, με αμοιβή. Τα στελεχη της ΠΕριφέρειας συχνα δεν έχουν την ικανοτητα να εκτιμισουν το οικονομικο μεγευος της ζημιας, ΕΠίσης να καθοριστει επακριβως το έργο των επιτροπών ( πχ υπολογισμος παλαιότητας, αποσβέσεις κτλ)

 • 27 Φεβρουαρίου 2021, 10:08 | νικος βοτσογλου

  α) τα στελεχη Πολ. Προστασίας δεν πρεπει νασυμμετασχουν υποχρεωτικα στις επιτροπές, καθώς μετα απο μια καταστροφή εχουν τεραστιο έργο, όπως πχ να συντονίσουν τις επιτροπες καταγραφής, να συντονισουν το εργο αποκατάστασης κτλ. Αν διατηρεισετε αυτη την προβλεψη, θα ειναι ενα ακομα αρθρο νομου του ελληνικου κρατους που στην πραξη δεν θα εφαρμοστει. Επίσης να παψει η τεραστια αδικια προς τις πληγεισες επιχειρήσεις α) αποδοση τελικα μονο του 30% της εκτιμιθεισας ζημιάς β) να μην δικαιούνται επιχορηγηση επιχειρησεις που έχουν κλεισει. Αν μια επιχειρηση κλεισει λογω της θεομηνιας λόγω του οτι ο επιχειρηματιας δεν δυναται να ανταπεξελθει, και περιμενει την επιχορηγηση ωστε να ανακάμψει?

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 21:38 | Τσακνάκης Απόστολος

  Εκπαίδευση των μελών της επιτροπής κρατικής αρωγής και παροχή κατάλληλων εργαλείων – αλγορίθμων υπολογισμού ζημιών με στόχο την ίδια αντιμετώπιση παρόμοιων υποθέσεων πανελλαδικά.

  Είναι γεγονός οτι δεν υπάρχει η αντικειμενικά σωστή εκτίμηση ζημιών, αν όμως όλες οι επιτροπές ακολουθούν τον ίδιο, έστω με τα σφάλματά του, τρόπο εκτίμησης, τότε εξασφαλίζεται η ίση αντιμετώπιση των δικαιούχων αποζημίωσης.

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 20:31 | Τσακνάκης Απόστολος

  Στην παράγραφο 2α) να προστεθεί η δυνατότητα εγγραφής υπαλλήλων ανεξαρτήτως του βαθμού τους, που όμως κατέχουν πρότερη εμπειρία σε επιτροπές καταγραφής και εκτίμησης ζημιών του άρθρου 36 του ν.2459/1997.

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 16:44 | Βαγγελης

  β) Να συμπεριληφθούν και τα μέλη της E.E.T.E.M
  H E.E.T.E.M αποτελεί τον Επιστημονικό και Επαγγελματικό ενιαίο φορέα οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού.

 • 19 Φεβρουαρίου 2021, 10:45 | ΕΛΕΝΗ ΠΛΟΥΜΙΔΗ

  Θα εξυπηρετούσε τις αυξημένες ανάγκες της καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών να συστήνονται περισσότερες επιτροπές και άρα χρειάζεται – κατά παρέκκλιση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας ; – να θεσπιστούν να είναι διμελείς αντί τριμελείς.

 • 19 Φεβρουαρίου 2021, 10:52 | ΕΛΕΝΗ ΠΛΟΥΜΙΔΗ

  Δεν συνηθίζεται το προσωπικό το οποίο στελεχώνει τις οργανικές μονάδες, οι οποίες εμπλέκονται σε θέματα σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών, σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) να συμμετέχει στις επιτροπές, γιατί τότε ποιος θα συλλέξει τα στοιχεία που απαιτούνται για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών (άρθρο 2, παρ.4), ποιος θα συντονίσει το έργο πολλαπλών επιτροπών και ποιος θα εκτελεί τα κύρια καθήκοντά του σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών, σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87);;;;;;;
  Η υποστελέχωση αυτών των Υπηρεσιών είναι δεδομένη.
  Μήπως να εγγράφεται υποχρεωτικά όλο το προσωπικό της Περιφέρειας;;;

 • δ) εξειδικευμένοι πραγματογνώμονες / εμπειρογνώμονες στα πεδία εκτιμήσεων ζημίας κινητών ή ακινήτων στοιχείων ενεργητικού, καθώς και απώλειας κερδών, δηλαδή τα πιστοποιημένα μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Πραγματογνωμόνων & Διακανονιστών Ζημιών

 • δ) εξειδικευμένοι πραγματογνώμονες / εμπειρογνώμονες στα πεδία εκτιμήσεων ζημίας κινητών ή ακινήτων στοιχείων ενεργητικού, αλλά και απώλειας κερδών, δηλαδή τα πιστοποιημένα μέλη του Συλλόγου Πραγματογνωμόνων & Διακανονιστών Ζημιών