• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΠΛΟΥΜΙΔΗ' | 19 Φεβρουαρίου 2021, 10:45

    Θα εξυπηρετούσε τις αυξημένες ανάγκες της καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών να συστήνονται περισσότερες επιτροπές και άρα χρειάζεται - κατά παρέκκλιση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας ; - να θεσπιστούν να είναι διμελείς αντί τριμελείς.