• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ' | 22 Φεβρουαρίου 2021, 07:15

    Καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουν την πραγματική αξία κάθε ασφαλιζόμενου αντικειμένου, για να μην υπάρχει περίπτωση υπασφάλισης, το παρόν νομοσχέδιο περιορίζεται στην καταβολή αποζημίωσης μόνο για τις τυχόν απαλλαγές που υπάρχουν στα ασφαλιστήρια. Συνεπώς θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη συγκεκριμένων ποσοστών απαλλαγών, γιατί αλλιώς κάποιες εταιρείες θα παρουσιάσουν προγράμματα με πολύ μεγάλες απαλλαγές (ώστε να έχουν ελκυστικό τιμολόγιο αλλά και σημαντικά μειωμένες αποζημιώσεις) και τότε η επιβάρυνση του δημοσίου θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ότι υπολογίζεται.