Άρθρο 5 Επιχορήγηση ασφαλισμένων επιχειρήσεων

1. Για τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 2, οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εφαρμόζονται τα άρθρα 2 και 3, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων, για το ποσό της ζημίας το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
2. Για την εφαρμογή του άρθρου 3 απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού του ποσού της ζημιάς που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

  • 1 Μαρτίου 2021, 11:07 | Αναστασία Πανοπούλου

    Το νομοσχέδιο δεν δίνει κίνητρα για ασφάλιση της οικονομικής δραστηριότητας. Θα μπορούσαν να προβλεφθούν κίνητρα, όπως για παράδειγμα η κατά προτεραιότητα αποζημίωση των ασφαλισμένων, η μη καταγραφή των ζημιών από το κράτος παρά μόνον από την ασφαλιστική, με κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες για την ορθή καταγραφή (αυτό θα γλύτωνε και χρόνο και χρήμα στις υπηρεσίες κλπ). Εν ευθέτω χρόνω, μία υποχρεωτική ελάχιστη ασφάλιση προκειμένου το κράτος να καλύπτει τυχόν υπόλοιπο. Εδώ μιλάμε για νόμιμες επιχειρήσεις, άρα το επιχείρημα περί παράνομης εγκατάστασης που δεν ελέγχθηκε, άρα εκ των υστέρων το κράτος δεν μπορεί επιπλέον να «τιμωρεί» τον επιχειρηματία με το να ην χορηγεί αποζημίωση, είναι αδύναμο (κάτι τέτοιο ισχύει πχ. για κατοικίες σε ρέματα κλπ)

  • 22 Φεβρουαρίου 2021, 07:15 | ΚΩΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

    Καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουν την πραγματική αξία κάθε ασφαλιζόμενου αντικειμένου, για να μην υπάρχει περίπτωση υπασφάλισης, το παρόν νομοσχέδιο περιορίζεται στην καταβολή αποζημίωσης μόνο για τις τυχόν απαλλαγές που υπάρχουν στα ασφαλιστήρια. Συνεπώς θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη συγκεκριμένων ποσοστών απαλλαγών, γιατί αλλιώς κάποιες εταιρείες θα παρουσιάσουν προγράμματα με πολύ μεγάλες απαλλαγές (ώστε να έχουν ελκυστικό τιμολόγιο αλλά και σημαντικά μειωμένες αποζημιώσεις) και τότε η επιβάρυνση του δημοσίου θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ότι υπολογίζεται.