• Σχόλιο του χρήστη 'Βαγγελης' | 24 Φεβρουαρίου 2021, 16:44

    β) Να συμπεριληφθούν και τα μέλη της E.E.T.E.M H E.E.T.E.M αποτελεί τον Επιστημονικό και Επαγγελματικό ενιαίο φορέα οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού.