• Σχόλιο του χρήστη 'Τσακνάκης Απόστολος' | 24 Φεβρουαρίου 2021, 20:31

    Στην παράγραφο 2α) να προστεθεί η δυνατότητα εγγραφής υπαλλήλων ανεξαρτήτως του βαθμού τους, που όμως κατέχουν πρότερη εμπειρία σε επιτροπές καταγραφής και εκτίμησης ζημιών του άρθρου 36 του ν.2459/1997.