• Σχόλιο του χρήστη 'Τσακνάκης Απόστολος' | 24 Φεβρουαρίου 2021, 21:38

    Εκπαίδευση των μελών της επιτροπής κρατικής αρωγής και παροχή κατάλληλων εργαλείων - αλγορίθμων υπολογισμού ζημιών με στόχο την ίδια αντιμετώπιση παρόμοιων υποθέσεων πανελλαδικά. Είναι γεγονός οτι δεν υπάρχει η αντικειμενικά σωστή εκτίμηση ζημιών, αν όμως όλες οι επιτροπές ακολουθούν τον ίδιο, έστω με τα σφάλματά του, τρόπο εκτίμησης, τότε εξασφαλίζεται η ίση αντιμετώπιση των δικαιούχων αποζημίωσης.