• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Καραντώνης' | 1 Νοεμβρίου 2021, 10:49

    δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε μορφής σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων: ακούγεται πολύ γενικό και ασαφές, δηλαδή θα αρκεί μια απλή σύμβαση και όλες οι εταιρίες θα μπορούν να ενταχθούν? Τι γίνεται με υφιστάμενες δομές clusters εγκεκριμένες από φορείς της κεντρικής ή πειρφερειακής διοίκησης? Είναι επιλέξιμες ή ο νόμος αφορά αποκλειστικά νέα σχήματα.