• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Καραντώνης' | 1 Νοεμβρίου 2021, 10:26

    το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά: αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προβλ΄ψεις του άρθρου 4 που μιλά για την κερδοφορία του κάθε προσώπου. Επίσης πως και ποιος θα πιστοποιεί τα κέρδη που προκύπτουν από τη συνεργασία? Φοβάμαι ότι έτσι καθίσταται η σχετική διάταξη ανεφάρμοστη.