• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ' | 11 Ιανουαρίου 2022, 15:14

    ΠΡΟΤΑΣΗ Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο παρόν σχέδιο νόμου δεν αντιμετωπίζουν τα σοβαρά θέματα που υφίστανται εδώ και χρόνια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: 1. Την απελευθέρωση από τους περιορισμούς του δημοσίου της διαδικασίας πρόσληψης στελεχών (απελευθέρωση από ΑΣΕΠ και από μισθολόγιο Δημοσίου). Είναι επιτακτικό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μπορεί να προσελκύσει στελέχη υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης από την αγορά, ελληνική και διεθνή, ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις λειτουργίας και εποπτείας. Αυτό είναι κάτι που έχει λυθεί σε άλλες χώρες της ΕΕ και θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο και για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Αυτή η απελευθέρωση θα επιτρέψει στην ΕΚ να προσλάβει με γρήγορους ρυθμούς τα ικανά και έμπειρα στελέχη που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση τόσο θεμάτων εποπτείας όσο και κανονιστικών ρυθμίσεων. 2. Την αναγκαιότητα πλήρους και εκσυγχρονισμένης μηχανογράφησης της ΕΚ, η οποία απαιτεί οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξη συστημάτων ΙΤ και για την πρόσληψη υψηλού επιπέδου τεχνικών στελεχών, για την οποία επίσης δεν φαίνεται να επαρκούν οι προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου.