• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ' | 13 Ιανουαρίου 2022, 17:45

    Κύριοι, Ως Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.), εθνικός κλαδικός φορέας της ιδιωτικής οινοποιίας, θέλουμε να υπογραμμίσουμε τους κινδύνους που εγκυμονεί το άρθρο 93Γ παρ. 3 που αναφέρει ότι "οι Ανεξάρτητοι Μικροί Παραγωγοί των προϊόντων των άρθρων 80, 88, 90 και 92 μπορούν να πιστοποιούν οι ίδιοι τη συνολική ετήσια παραγωγή τους". Ειδικά για τους παραγωγούς οίνου, η πιστοποίηση από τους ίδιους τους οινοποιούς της συνολικής ετήσιας παραγωγής τους, όπως το αντιλαμβανόμαστε, θα δημιουργήσει εξαιρετικά προβλήματα σε έναν κλάδο που ήδη μαστίζεται από την λαθραία παραγωγή, διακίνηση και πώληση οίνου. Η Οδηγία 2020/1151 σε καμία περίπτωση δεν εισάγει (ούτε δύναται να εισάγει) εξαιρέσεις από τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Οίνου (Καν. 1308/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και οι κατ΄εξουσιοδότηση και εκτελεστικοί κανονισμοί) και ειδικότερα οι κανόνες περί δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής, ελέγχων κλπ. Με τιμή, ΣΕΟ