• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Ζάχος' | 29 Ιανουαρίου 2023, 18:54

    Στα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της κυριότητας επί των αμφισβητούμενων εκτάσεων από το Δημόσιο να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής οθωμανικών τίτλων ιδιοκτησίας με συνημμένη την επίσημη μετάφρασή τους.