• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο ΚΑΠΑ' | 23 Μαρτίου 2011, 00:34
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 28  4

    Αξιότιμη κ Κατσέλη η επιστολή μας για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών που μαλλον πότε δεν έφτασε στα χέρια σας 2012 Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών από τον Ο.Η.Ε. «Οι Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις χτίζουν ένα καλύτερο κόσμο» Με την συνοπτική έκθεση που ακολουθεί το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης, παραθέτει στοιχεία για το Διεθνές Συνεταιριστικό Μοντέλο έχοντας ως σκοπό να αναδείξει την αναγκαιότητα αλλά και τα οφέλη που θα προκύψουν από την πλήρη συμμετοχή της χώρας μας στο Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών του ΟΗΕ και προτείνει δράσεις μέσω ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων. Η διαχρονική απάντηση στις κοινωνικοοικονομικές κρίσεις σε όλο τον κόσμο Παραπομπή 1 Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης Μια Έκθεση του Διεθνούς Γραφείο Εργασίας (I.L.O) η οποία ενίσχυσε την πρόταση του Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon προς την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού για την προκήρυξη του 2012 ως Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (I.L.O.) «Απαντήσεις για την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση – Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης» σήμερα όπως και σε παλιότερες οικονομικές κρίσεις, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις ευημερούν και αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους, επιφέροντας διπλά οφέλη σύμφωνα με τον ρόλο που διαδραματίζουν, κοινωνικό και επιχειρηματικό. Ξεχωρίζουν οι αναφορές στην συμβολή των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην αναχαίτιση κρίσεων όπως, της μεγάλης Ύφεσης στην Αμερική του 1930, στην Γερμανία και την Ιαπωνία, αλλά και οι αναφορές στην Σουηδική και Φιλανδική κρίση κατά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ενδεικτικά αναφέρει για τις ευημερούσες οικονομίες της Γερμανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας. «Η σοβαρή εμπειρία της ύφεσης στη Φινλανδία στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, οδήγησε εν’ μέρει να ανέλθει η ανεργία πάνω από το 20%. Η απάντηση ήταν ένα «νέο κύμα» προώθησης και υποστήριξης των συνεταιρισμών εργαζομένων από το Υπουργείο Εργασίας και το Φινλανδικό Συνεταιριστικό Κίνημα το οποίο οδήγησε στην σχεδίαση πάνω από 1.200 συνεταιρισμών εργασίας, επιτρέποντας να επιστρέψουν οι άνεργοι άνθρωποι στην εργασία.» ………………….. «Στη Γερμανία, ο συνεταιρισμός είναι το επιχειρηματικό μοντέλο «που φαίνεται να εξασφαλίζει την σταθερότητα και την ασφάλεια στις δύσκολες στιγμές», και επεκτείνεται σε νέα πεδία τα οποία εμπίπτουν με τομείς των ΜΜΕ. Υπάρχουν 8.000 συνεταιρισμοί με περίπου 20 εκατομμύρια μέλη. 250 συνεταιρισμοί δημιουργήθηκαν το 2008, ένας αριθμός διπλάσιος από αυτούς που ξεκίνησαν το 2007» ……………………… Η Σουηδία διαθέτει ένα δίκτυο 25 συνεταιριστικών αναπτυξιακών οργανισμών που έχουν ως σκοπό την προώθηση των συνεταιρισμών εργαζομένων από το 1985. Μαζί υποστηρίζουν την εκκίνηση 200 με 400 νέων συνεταιρισμών κάθε χρόνο. Υπάρχουν περίπου 500 συνεταιρισμοί ως μέλη του Συνδέσμου, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι συνεταιρισμοί εργαζομένων. Ωστόσο, δεν περιορίζονται σε συνεταιρισμούς των εργαζομένων αλλά προωθούν και άλλους τύπους, όπως των καταναλωτών, των παραγωγών ή συνεταιρισμών πολλαπλών σκοπών. Συνολικά η Φινλανδική και η Σουηδική εμπειρία μπορεί να αναδείξει την δυναμική στην δημιουργία απασχόλησης μέσω των συνεταιρισμών» Πληθυσμιακά και οικονομικά μεγέθη της Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις των 800.000.000 μελών, παρέχουν πάνω από 100.000.000 θέσεις εργασίας, 20% περισσότερες από αυτές που προσφέρουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις Οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο παρά την ύφεση, παρουσίασαν αύξηση στην ανάπτυξη τους κατά 14%, αντιπροσωπεύοντας σε όλους τους τομείς της οικονομίας ένα κύκλο εργασιών 1,1 τρις δολαρίων ίσο με αυτό της 10ης οικονομίας στον κόσμο, της Ισπανίας. Οι Συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς τις οικονομίας . Ενδεικτικά δραστηριοποιούνται ως : • Γεωργικοί Συνεταιρισμοί • Συνεταιρισμοί Καταναλωτών • Χρηματοοικονομικοί Συνεταιρισμοί • Ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί • Συνεταιρισμοί Δασοκομίας • Συνεταιρισμοί Στέγασης • Βιομηχανικοί Συνεταιρισμοί (Σχετικά επισυναπτόμενο DVD video no 2,3 ) • Βιοτεχνικοί Συνεταιρισμοί • Συνεταιρισμοί Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες • Συνεταιρισμοί σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης • Συνεταιρισμοί υπηρεσιών: Τηλεφωνικών Δικτύων, Αρδευτικοί, Πετρελαίου, Μεταφορών, Συνεταιρισμοί υγειονομικής περίθαλψης, βρεφικών και παιδικών σταθμών, Ηλεκτρικής Ενέργειας. (Στις Η.Π.Α. υπάρχουν 900 συνεταιριστικής εταιρείες παραγωγής ρεύματος στον γεωργικό τομέα τροφοδοτώντας το μισό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Το ρεύμα δίνεται στο κόστος με την εφαρμογή της συνεταιριστικής μεθόδου επιστροφής του πλεονάσματος, οι συνεταιρισμοί πρωτοστάτησαν στην παραγωγή πράσινης ενέργειας στις Σκανδιναβικές χώρες. Σχετικά επισυναπτόμενο DVD video no 16 & Έκθεση Γ.Γ.Ο.Η.Ε3 σελ. 5) • Συνεταιρισμοί πολλαπλών σκοπών ( συνδυάζουν περισσότερων του ενός των παραπάνω αναφερόμενων σκοπών ) Συνεταιρισμοί και Διεθνή Κοινότητα Η Διεθνή Κοινότητα, ήδη από το 1995 στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη στην Κοπεγχάγη , με το ψήφισμα 51/58 αναγνώρισε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των συνεταιρισμών, και την συμβολή τους: • στην εξάλειψη της φτώχιας, • στην δημιουργία πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης, • στην προώθηση της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής ανάπτυξης, • στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, • στην δίκαιη και βιώσιμη παγκοσμιοποίηση χωρίς αποκλεισμούς, • στην μεγαλύτερη λογοδοσία Παραπομπή 2 Σύσταση 193/20024 σχετικά με την προώθηση των συνεταιρισμών του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας την οποία έχει αποδεχτεί και η Ελλάδα Σύμφωνα με το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2004) 18 τελικό «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη» Βρυξέλλες 23-2-2004 παράγραφο 1.2 και την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» παράγραφο 45 και η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποδεχτεί την Σύσταση 193/20024 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την προώθηση και προβολή των συνεταιρισμών. Αποσπάσματα της Σύστασης 193/2002 του ILO ΙΙ.7.1 Η προώθηση των συνεταιρισμών πρέπει να θεωρείτε ως ένας πυλώνας της εθνικής και παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. «Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Αφού αναγνώρισε την σημασία των συνεταιρισμών για την δημιουργία θέσεων εργασίας. Αφού αναγνώρισε ότι οι συνεταιρισμοί υπό τις ποικίλες μορφές τους συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή ολόκληρου του πληθυσμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.. ΙΙ 6. Για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν ισχυροί δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς της οικονομίας καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός και αλληλοβοηθητικός. Οι κυβερνήσεις οφείλουν, στα πλαίσια αυτά, να υιοθετήσουν μια ευνοϊκή πολιτική και ένα νομικό καθεστώς, τα οποία να συμφωνούν με την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, και να έχουν ως βάση τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες με σκοπό να ….8.στ προωθήσουν την διδασκαλία των συνεταιριστικών αρχών και των υφισταμένων πρακτικών εφαρμογής τους καθώς και της επιμόρφωσης που αφορά σε αυτές, σε όλα τα επίπεδα όλων των εθνικών συστημάτων παιδείας και κατάρτισης και σε ολόκληρη την κοινωνία…III 11(3) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διευκολύνουν την οργάνωση υπηρεσιών στήριξης (4) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν το ρόλο των συνεταιρισμών και των οργανώσεών τους, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο και τα μέσα για να ιδρυθούν και να αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο» Συνεταιρισμοί και Ευρωπαϊκή Ένωση Ύστερα από πολυετείς παραινέσεις του Ευρωπαϊκού Τμήματος της ICA, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πέντε κατά σειρά Εκθέσεις (1982, 1986, 1988, 1989, 1995 ) υιοθέτησε ισάριθμα Ψηφίσματα υπέρ «της ευρείας χρησιμοποίησης του συνεταιριστικού μοντέλου ανάπτυξης για την επίλυση σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων», επιτυγχάνοντας 20 χρόνια αργότερα τον Φεβρουάριο του 2002, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι να εξαγγείλει την θέση της Ε.Ε. περί της «υπεραξίας των Συνεταιρισμών». Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2004) 18 τελικό «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη»7 παράγραφος 4 «Η συμβολή των συνεταιρισμών στους κοινοτικούς στόχους αποτελούν θεμελιώδη συνιστώσα για την επίτευξη της Στρατηγικής της Λισσαβόνας ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα εταιρικής μορφής που μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα επιχειρηματικούς και κοινωνικούς στόχους με τρόπο αλληλοενισχυτικό… Υπάρχει συνεπώς σαφή ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες σε κοινοτικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος των συνεταιρισμών λαμβάνεται πλήρως υπόψη σε όλα τα σχετικά κοινοτικά προγράμματα» Παραπομπή 3 Το θαυμάσιο Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο του I.L.O10 Αυτό το εγχειρίδιο καταγράφει τα απαραίτητα θέματα που πρέπει να γνωρίζουν για τους συνεταιρισμούς, όλοι εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται ως μέλη, μελλοντικά μέλη, πολιτικοί ή προσωπικό των εθνικών ή υπεύθυνων διεθνών φορέων για την προώθηση και την ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Σε απλή, κατανοητή γλώσσα, το εγχειρίδιο ασχολείται στη συνέχεια με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συνεταιρισμών, το συνεταιριστικό επιχειρηματικό πνεύμα στο σύνολο του, την προώθηση των συνεταιρισμών και των στενών δεσμών που υπάρχουν μεταξύ του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) και των συνεταιρισμών. Το Οικονομικό μοντέλο των συνεταιριστικών επιχειρήσεων - Πως οι «γνήσιες» συνεταιριστικές επιχειρήσεις βρίσκουν πόρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για το κοινό όφελος Στην Ελλάδα οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται ως μια μορφή κερδοσκοπικής επιχείρησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που τις διέπουν. Σύμφωνα με το 3ο κεφάλαιο «κύρια χαρακτηριστικά μιας συνεταιριστικής επιχειρήσεις» του Συνεταιριστικού Εγχειριδίου του I.L.O. το οποίο αναφέρεται στις «γνήσιες» συνεταιριστικές επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν στον τόπο μας: • Αντίθετα με τις επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους επενδυτές, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ως μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, ανήκουν στα μέλη τους με σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μελών τους για υπηρεσίες ή εργασία • δεν δίνουν επενδυτικό μέρισμα, τα αναγκαία κεφάλαια εκκίνησης συσσωρεύονται από πολλά μέλη τα οποία χορηγούν από λίγα χρήματα αντί λίγοι άνθρωποι να επενδύουν πολλά χρήματα, • το κάθε μέλος αμείβεται δίκαια σύμφωνα με την προσφορά του και όχι σύμφωνα με τα συνήθως μικρά κεφάλαια που διάθεσε, • πολλά χρήματα περισσεύουν στο κοινό ταμείο για να ικανοποιήσει κοινές ανάγκες, αντί να καταλήξει στους επενδυτές (ένας επενδυτής που πρόσφερε π.χ. το 50% τον πόρων για την δημιουργία μιας επιχείρησης δικαιούται και το 50% των κερδών, τέτοιος επενδυτής δεν υπάρχει στους συνεταιρισμούς), • Ακόμη και σε περιόδους κρίσης το κοινό και αδιαίρετο αποθεματικό διαθέτει πόρους ως κέρδη περασμένων καλών οικονομικών εποχών γιατί δεν έχουν γίνει μέρισμα επενδυτών. Όπως πράττει κάθε οικογένεια, αυτοί οι πόροι αφιερώνονται για την στήριξη των μελών μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση. Συνεταιρισμοί, η αιχμή του δόρατος της Κοινωνικής Οικονομίας Το κοινό και αδιαίρετο ταμείο αποθεματικών για τις κοινές ανάγκες ως μέσο χρηματοδότησης κοινωφελών δράσεων του νέου Θεσμού των Επιχειρήσεων Κοινωνικού Σκοπού του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Σε όλο τον Κόσμο το μη κερδοσκοπικό κομμάτι της Κοινωνικής Οικονομίας πετυχαίνει τους στόχους του χωρίς να επιζητεί κέρδος, γιατί χρηματοδοτείται από το παραγωγικό της τομέα, τους συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, αφιερώνοντας ένα κομμάτι του πλεονάσματος για να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας. Παραδείγματα εφαρμογής είναι το μέχρι 10% του πλεονάσματος που αφιερώνουν για αυτό τον σκοπό οι συνεταιρισμοί στην Κύπρο και στην Ισπανία σύμφωνα με την τοπική Νομοθεσία τους. Ενδεικτικές δράσεις: • Συνεταιριστικός Όμιλος Mondragon. Το 2009 απόδωσε 22.200.000 € για κοινωφελείς δράσεις http://www.mondragon-corporation.com/CAS/Sala-de-Prensa/articleType/ArticleView/articleId/1522.aspx • Ίδρυμα EROSKI του ομώνυμου συνεταιρισμού καταναλωτών στην Ισπανία http://www.fundacioneroski.es/web/es/solidaridad • Προώθηση πράσινης ανάπτυξης του συνεταιρισμού καταναλωτών κινητής τηλεφωνίας ThePhone-coop στην Μεγάλη Βρετανία http://www.thephone.coop/the-difference/the-difference Η υιοθέτηση του Διεθνούς Συνεταιριστικού Μοντέλου θα συντελούσε στην αξιοπρεπή εξεύρεση πόρων για τον νέο θεσμό των Κοινωνικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, αντίθετα με τις «φιλανθρωπικές» λύσεις που προτείνονται. Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο δεν είναι καθόλου περίεργο, ότι σύμφωνα με την Έκθεση «Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης» του I.L.O. οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από άλλες μορφές επιχειρήσεων, μιας και προφανώς δεν διαθέτουν τυχοδιωκτικά χαρακτηριστικά και στηρίζονται από τον κόσμο για το κοινωνικό τους έργο. Το κλειδί της επιτυχίας, η συνεταιριστική εκπαίδευση και τα Κέντρα Υποστήριξης Ίδρυσης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων “Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο επιτυχημένες και σταθερές οικονομίες παγκοσμίως συμβαίνει να είναι και οι περισσότερο αναπτυγμένες συνεταιριστικά οικονομίες στον κόσμο” Από την επιστολή της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (I.C.A.) προς το G-20 στις 22 Οκτωβρίου 2008. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερο αναπτυγμένες συνεταιριστικές οικονομίες στον κόσμο διαθέτουν μια εύρωστη συνεταιριστική εκπαίδευση και Κέντρα Υποστήριξης Ίδρυσης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Οι σύγχρονοι συνεταιρισμοί τηρούν την παράδοση του πρώτου σύγχρονου συνεταιρισμού του Rochdale, ο οποίος αφιέρωνε το 3% του πλεονάσματός του στην συνεταιριστική εκπαίδευση. Χώρες οι οποίες φημίζονται για την έντονη συνεταιριστική τους δράση, όπως η Φιλανδία (με το 62% του πληθυσμού της ως μέλη συνεταιρισμών, η Σουηδία ο Καναδάς (40% μέλη συνεταιρισμών), αλλά και η Ισπανία η οποία επιτυχώς αναπτύσσει συνεταιρισμούς, οι οποίοι παρέχουν το 21.6% των θέσεων εργασίας της χώρας, διαπρέπουν στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση για τους συνεταιρισμούς και στα Κέντρα Υποστήριξης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Αντίθετα στην Ελλάδα η λειτουργία των συνεταιρισμών βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό συνεταιριστικά απαίδευτων μελών, μιμούμενοι συνήθως μοντέλα της κρατικής ή ιδιωτικής οικονομίας, με τα γνωστά αποτελέσματα αποτυχίας των συνεταιρισμών στον τόπο μας. Η εμπέδωση της διαφορετικότητας της Συνεταιριστικής Οικονομίας σε σχέση με την κρατική και την ιδιωτική διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση ενός συνεταιριστικού εγχειρήματος. Η Σύσταση 193/2002 του ILO δηλώνει με σαφήνεια. Ο συνεταιριστικός τομέας είναι ένας διαφορετικός τομέας, ο οποίος «δουλεύει διαφορετικά», γι’ αυτό το λόγο ζητά από τις κυβερνήσεις να εντάξουν μια διαφορετική εκπαίδευση, την συνεταιριστική: «Για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν ισχυροί δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς της οικονομίας καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός και αλληλοβοηθητικός» «να προωθήσουν την διδασκαλία των συνεταιριστικών αρχών και των υφισταμένων πρακτικών εφαρμογής τους καθώς και της επιμόρφωσης που αφορά σε αυτές, σε όλα τα επίπεδα όλων των εθνικών συστημάτων παιδείας και κατάρτισης και σε ολόκληρη την κοινωνία». Το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών ως μια ευκαιρία αναχαίτισης της κοινωνικοοικονομικής κρίσης και στον τόπο μας Το Διεθνές Συνεταιριστικό Κίνημα χέρι – χέρι με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας με το οποίο διατηρεί παλαιούς και στενούς δεσμούς, πιστό στις αρχές του για την συνεχή εκπαίδευση και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, ιδιαίτερα τους νέους και τους ηγέτες της κοινής γνώμης, για την φύση και τα οφέλη του συνεργατισμού (5η Διεθνή συνεταιριστική Αρχή) και την κοινωνική μέριμνα (7η Διεθνή συνεταιριστική Αρχή), ύστερα από έναν μαραθώνιο αγώνα για την προκήρυξη του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών, άνοιξαν ένα δίαυλο για την μεταφορά της 100χρονης συνεταιριστικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας που κατέχουν. Η μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας με αφορμή το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναχαίτιση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στον τόπο μας. Εξάλλου η υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών είναι μια Συνταγματική Επιταγή σύμφωνα με το άρθρο 12.6, η οποία ταυτίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Σύστασης 193/2002 και τους στόχους του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών : Παραπομπή 4 Στόχοι του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών του Ο.Η.Ε • η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα οφέλη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, • προώθηση σχηματισμού και ανάπτυξης συνεταιριστικών επιχειρήσεων (συνεταιριστική εκπαίδευση, κέντρα υποστήριξης συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας), • Καθορισμός των κατάλληλών πολιτικών (εφαρμογή κατάλληλου νομικού πλαισίου, κέντρα υποστήριξης συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας). Οι χαμένες ευκαιρίες για την διάδοση του συνεταιριστικού μοντέλου στον τόπο μας ως το παραγωγικό κομμάτι της Κοινωνικής Οικονομίας Έργα του EQUAL, άξονας 2 μέτρο 2.2 « Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας όπως η Σύμπραξη « Μη κυβερνητική Προοπτική» είχαν ως σκοπό την Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όπως: • Την διοργάνωση ημερίδων με θέματα κοινωνικής οικονομίας, • Την προβολή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, • Τις παρουσιάσεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, • Την έκδοση ενημερωτικών δελτίων, Η σύμπραξη αυτή είχε ως στόχο «να εντοπίσει μοντέλα υποδείγματα κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας». Δυστυχώς αυτή η δράση του προγράμματος EQUAL, παρά την χρηματοδότησή της με 1.237.021 € δεν κατάφερε να εντοπίσει το συνεταιριστικό μοντέλο των 800.000.000 μελών παγκοσμίως……. Παραπομπή 5 Νέες ευκαιρίες προώθησης της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας μέσω του Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» Σύμφωνα με την πρόσκληση «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς αυτό το πρόγραμμα δίνοντας έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, προσφέρει δυνατότητες δράσεων μετάφρασης εγχειριδίων, μελετών, οδηγών, μετατροπής τους σε οπτικό υλικό, διάχυσης του υλικού, εκπαίδευσης στελεχών - εκπαιδευτών, βελτίωση και αναβάθμιση εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού εντύπου/ ηλεκτρονικού υλικού, υποστήριξης ημερίδων, ταξιδιών σε και από επιχειρήσεις πρότυπα, επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης, υποστήριξη επαφών και δικτύωσης, συγκρότηση δομών υποστήριξης επιχειρήσεων στα πρώτα βήματά τους, πιλοτικές δράσεις ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων - προσομοίωση επιχειρηματικών μονάδων και πολλά άλλα.18 Σύμφωνα με την περιγραφή του προγράμματος «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας», οι δράσεις του θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τους σκοπούς του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών του ΟΗΕ για την ενημέρωση του κοινού, την εκπαίδευση, και τα Κέντρα Προώθησης Ίδρυσης Συνεταιρισμών. Επίσης ένας νέος κύκλος δράσεων του EQUAL (άξονας 2 μέτρο 2.2) θα μπορούσε να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Το Δίκτυο ΚΑΠΑ ζήτα την υποστήριξη των Αρμόδιων Φορέων για να εργαστεί μέσω των αναφερόμενων προγραμμάτων για την προώθηση των σκοπών του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών. Παρουσίαση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι μια μη κερδοσκοπική Οργάνωση της οποίας σκοπός της σύμφωνα με το καταστατικού της είναι η προώθηση της Συνεταιριστικής Παιδείας και Οικονομίας στον τόπο μας, κυρίως για την δημιουργία συνεταιρισμών καταναλωτών, οι οποίοι συμβάλλουν στην πτώση των τιμών. Το Δίκτυο ΚΑΠΑ στα 2,5 χρόνια της διαδρομή του από την ίδρυσή του: Διεθνής παρουσία - συνεργασίες • Έχει την τιμή να φιλοξενείτε το διαδικτυακό του υλικό στις ιστοσελίδες της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας Κύπρου, προφανώς ως μια αναγνώριση της πλούσια συνεταιριστικής θεματολογίας του από το έμπειρο και πετυχημένο συνεταιριστικό κίνημα της Κύπρου. • Μεταφράζει και διαδίδει μελέτες και εγχειρίδια του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας κατόπιν σύναψης συμφωνητικών με το τμήμα εκδόσεων του ILO. • Μεταφράζει και διαδίδει το περιοδικό της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας I.C.A. (της μεγαλύτερης σε μέγεθος Μ.Κ.Ο. στον κόσμο, η οποία εκπροσωπεί τους συνεταιρισμούς παγκοσμίως) ICA Ανασκόπηση. • Υποτιτλίζει video διεθνούς συνεταιριστικού ενδιαφέροντος • Έχει διοργανώσει ένα ταξίδι συμμετοχής στο FINAL CONFERENCE OF THE SCE PROJECT BRUSSELS, 5TH OCTOBER υπό την αιγίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Apostolos Ioakimidis, General Department of Enterprises and Industry), και δύο ταξίδια επαφών στην Ιταλία (Παγκόσμια Γενική Συνέλευση Συνεταιρισμών 5-6 Ιουνίου 2008 κ. Rodrigo Gouveia Συνεταιρισμοί Καταναλωτών Ευρώπης - κα. Agnés Mathis Συνεταιρισμοί Ευρώπης) και την Κύπρο (Κυπριακοί Συνεταιρισμοί Καταναλωτών τράπεζες E and S κ. Νικολαΐδης). Εθνική παρουσία – συνεργασίες – ενημερώσεις • Έχει παραδώσει το σύνολο του υλικό του στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) για την πραγματοποίηση σεμιναρίων για την Κοινωνική Οικονομία ως συνδεδεμένη οργάνωση της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος της ΓΣΕΕ (επικοινωνία με κα. Γίωτα Καραθανάση). • Έχει μεσολαβήσει για την πρώτη παρουσίαση στην Ελληνική Τηλεόραση (ΕΤ3 –Ανιχνεύσεις του κ. Παντελή Σαββίδη) της Αναπληρώτριας Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Συνεταιριστικού Κινήματος κας. Maria Elena Chavez. • Συμμετέχει με προτάσεις για την μεταρρύθμιση του Νόμου για τους αστικούς συνεταιρισμούς • Έχει εκδώσει και διαδώσει το ηλεκτρονικό βιβλίο «Συμμετοχικές Επιχειρήσεις η Αυτοάμυνα της Κοινωνίας». • Ενημέρωσε με διεθνές συνεταιριστικό υλικό την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπατζελή, για τον νέο καταρτιζόμενο νόμο αγροτικών συνεταιρισμών, τον πρώην Υπουργό κ Φώλια, συνομίλησε και διέθεσε υλικό για τον Υπουργό Ανταγωνιστικότητας & Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοϊδή (κ. Σκέρτσος). Απέστειλε ενημερωτική επιστολή μέσω email σε όλους τους Βουλευτές της Ελληνικής Βουλής για τα τεκταινόμενα συνεταιριστικά θέματα σε όλο τον κόσμο. • Συμμετείχε με προτάσεις για την βελτίωση του Παρατηρητηρίου Τιμών, ζήτησε την βάση δεδομένων του παρατηρητηρίου για την επεξεργασία που θα εξάγει σημαντικά δεδομένα τα οποία θα συμβάλουν στην διαπραγμάτευση με προμηθευτικούς συνεταιρισμούς (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ειδικός Γραμματέας κ. Γ. Στεργίου). • Συνομιλεί με τον Προμηθευτικό συνεταιρισμό Ελληνική Διατροφή Coop για την προμήθεια ειδών Super Market και το ξεκίνημα συνεταιρισμών καταναλωτών (κ. Λεωνίδα Καρίγιαννη). Τοπική παρουσία – συνεργασίες - ενημερώσεις • Διαδίδει συνεταιριστικό υλικό, συνομιλεί με αγροτικούς και τραπεζικούς συνεταιριστικούς φορείς παραθέτοντας προτάσεις για ένα συνεταιριστικό μέλλον της Γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη», συνομιλεί με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για μια συνεταιριστική μορφή των υπηρεσιών καθαριότητας του Ιδρύματος, για την μείωση του εργολαβικού κόστους, καταθέτει προτάσεις για την επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων και ποιότητας ζωής σε συνεταιριστική βάση. Διαδίδει συνεταιριστικό υλικό σε Εκπροσώπους των Ο.Τ.Α. και Βουλευτές του τόπου. Η πρόταση του Δικτύου ΚΑΠΑ για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών - Ζήτα την υποστήριξη των Αρμόδιων Φορέων Τα μέλη του Δικτύου ΚΑΠA, με την παροχή των κατάλληλων πόρων για την τεχνική διευκόλυνση μέσω των προγραμμάτων που προτάθηκαν ανωτέρω, υπό την υποστήριξη των Αρμόδιων για αυτά Φορέων (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης – Γ.Γ. Νέας Γενιάς), θα μπορούσαν να βελτιώσουν ποιοτικά το έργο τους και να βοηθήσουν να φτάσει το ελπιδοφόρο συνεταιριστικό μήνυμα σε κάθε πολίτη του τόπου μας, ενόψει του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών, με τις παρακάτω δράσεις: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού Προώθηση καμπάνιας με ενημερωτικό υλικό και video στην Έντυπο Τύπο, την Ελληνική Κρατική Τηλεόραση και σε ελληνική ιστοσελίδα για το Έτος όπως: • Μήνυμα της Υπουργού κας. Λούκας Κατσέλη για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών • Μήνυμα του Γ.Γ. Νέας Γενιάς κ. Γιάννου Λιβανού για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών • Μεταφράσεις, μεταγλωττίσεις ενημερωτικού υλικού γραπτού, οπτικού το οποίο θα υλοποιεί η Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives (COPAC ) ως Γραμματεία Υποστήριξης του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών για την προβολή του. • Προβολή οπτικού υλικού όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο DVD. Παραγωγή – προβολή σε ντοκιμαντέρ των μελετών « Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε περιόδους Κρίσης» και « Συνεταιριστικού Εγχειριδίου» του I.L.O. Αυτά τα Ντοκιμαντέρ θα μπορούσαν να δοθούν στην COPAC για να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε χώρας για το Έτος Συνεταιρισμών. Θα ήταν η ελληνική προσφορά για το Έτος. Συνεταιριστική εκπαίδευση • Παραπομπή 6 Εγχειρίδια του MATCOM Μετάφραση εγχειριδίων για την λειτουργία συνεταιρισμών καταναλωτών, πιστωτικών, γεωργικών, εργαζομένων, εγχειρίδια διδασκόντων από το Material and Techniques for Cooperative Management Training MATCOM, μετατροπή τους σε εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ. • Διερεύνηση επαφών για την εισαγωγή των προγραμμάτων SIYB-ILO20 για την νεανική επιχειρηματικότητα με συνεταιριστική κατεύθυνση. Η νεανική Επιχειρηματικότητα και τα αντίστοιχα προγράμματα “Start and Improve Your Business” του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων της ΕΤ1 στις 13 Σεπτεμβρίου, στα περιθώρια της διάσκεψης Κορυφής του Όσλο, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Γ. Παπανδρέου συζήτησε με τον Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) κ. Juan Somavia για την ανάπτυξη με την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Προφανώς αναφέρθησαν στα επιτυχημένα προγράμματα Start and Improve Your Business (SIYB) για την υποστήριξη ίδρυσης επιχειρήσεων νέων του ILO, τα οποία περιλαμβάνουν εγχειρίδια και μεθόδους προσομοίωσης επιχειρηματικών μονάδων. Σύμφωνα με το «Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε περιόδους Κρίσης» προβλέπεται η ενίσχυση του συνεταιριστικού χαρακτήρα αυτών των προγραμμάτων του ILO. Κέντρα Προώθησης Ίδρυσης Συνεταιρισμών • Διερεύνηση επαφών – ανταλλαγή επισκέψεων με έμπειρες συνεταιριστικές επιχειρήσεις της Ευρώπης για την μεταφορά τεχνογνωσίας. Ενδεικτικά Συνεταιριστικός Όμιλος Mondragon των 100.000 μελών, διαθέτει δεκάδες εργοστάσια, ερευνητικά κέντρα, συνεταιριστική τράπεζα, συνεταιρισμό καταναλωτών, στέγασης, Πανεπιστήμιο (Δείτε επισυναπτόμενο DVD 2 & 3). • Διερεύνηση επαφών με Κέντρα Ίδρυσης και Υποστήριξης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ευρώπη, για την δημιουργία αντίστοιχων δομών στον τόπο μας από συνεταιριστικούς φορείς ή ΜΚΟ όπως το Δίκτυο ΚΑΠΑ. Δράσεις εκπαίδευση εκπαιδευτών, ελληνικοποίηση εκπαιδευτικού υλικού – μεθόδων. Ενδεικτικές ιστοσελίδες ARA-Coop Καταλονία, Konfekoop Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία www.aracoop.coop, http://www.konfekoop.coop/index.php?idsec=61 Συμπληρωματικότητα πρότασης «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών» με άλλες δράσεις • Συνδυάζει τους σκοπούς της Γραμματείας Καταναλωτή και της νέας Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Οικονομίας. Η Συνεταιριστική Οικονομία προωθώντας την δημιουργία συνεταιρισμών καταναλωτών, οι οποίοι σήμερα είναι ανύπαρκτοι στην χώρα μας, είναι η καλύτερη προστασία της ποιότητα και των τιμών των προϊόντων στηρίζοντας επιπροσθέτως νέες θέσεις εργασίας στον χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας, με τα κοινά και αδιαίρετα αποθεματικά που προσφέρονται σε κοινωνικές δράσεις. Σύμφωνα με την πρώιμη συνεταιριστική ιστορία ο πρώτος σύγχρονος συνεταιρισμός καταναλωτών του Rochdale στην Μεγάλη Βρετανία, ιδρύθηκε για να εξασφαλίσει στους απολυμένους εργάτες της Νέας Βιομηχανικής Εποχής δουλειά και φθηνά, ανόθευτα τρόφιμα • Η δημιουργία Κέντρων Ίδρυσης και Υποστήριξης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» θα ενισχύσει την αποδοτικότητα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για την Επιχειρηματικότητα των Νέων (άρθρο 13.2) Σύμφωνα με το άρθρο 13.2.γ του νέου Αναπτυξιακού Νόμου « Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» που περιλαμβάνει και τους συνεταιρισμούς, προβλέπεται η ενίσχυση και δαπανών νέων επιχειρηματιών «για την παροχή νομικών υπηρεσιών, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν σχέση με την δημιουργία της επιχείρησης» . Η μεταφορά σε ελληνικά αντίστοιχα Κέντρα της πολύχρονης τεχνογνωσίας Ευρωπαϊκών Κέντρων Ίδρυσης και Υποστήριξης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων τα οποία εξειδικεύονται σύμφωνα με όσα αναφέρουν «στην παροχή νομικών υπηρεσιών, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν σχέση με την δημιουργία της επιχείρησης», θα καθιστούσε εφικτή την υποστήριξη ίδρυσης και μεγαλύτερης βιωσιμότητας των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Επικρατεί η άποψη ότι η βιωσιμότητα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων οφείλεται στον σωστό σχεδιασμό τους από αυτά τα Κέντρα και στην εμπέδωση του συνεταιριστικού τρόπου λειτουργίας που προσφέρουν. Η μακροχρόνια συνεταιριστική ιστορία του τόπου μας που έχουμε όμως ξεχάσει Ο τόπος μας υπήρξε πρωτοπόρος στην δημιουργία σύγχρονων μορφών συνεταιρισμών μιας και περιλαμβάνεται στις πρώτες τρείς χώρες που δημιούργησαν συνεταιρισμούς σύμφωνα με το «Historical Dictionary the Cooperative Movement» του Jack Shaffer. Ο Γάλλος Francois Louis Boulanger, ο οποίος έζησε στην Ελλάδα για περισσότερα από 30 χρόνια, και εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στην υπηρεσία του Βασιλιά Όθωνα, όταν προσπάθησε να μεταφέρει το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα το οποίο ήδη έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ευρώπη, έκπληκτος ανακάλυψε την μακριά συνεταιριστική παράδοση του τόπου μας, δήλωσε: «Εις τον Ελληνικό λαό είναι έμφυτο το αίσθημα της αδελφότητας του συνεταιρισμού…Η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει οριστικά, υπό κράτος της ελευθερίας, ότι είχεν αρχίσει πριν από όλους τους λαούς κάτω από την δεσποτική εξουσία των Τούρκων…Τα βάρη κατανέμονταν ανάλογα με το έχειν του κάθε πολίτη…και δόθηκε η αφορμή για να γίνουν μεγάλοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί, γεωργικοί, βιομηχανικοί και ναυτικοί… Αυτοί είχαν ως θεμέλιο την δίκαιη κατανομή των κερδών, ανάλογα με την γενόμενη εργασία…Ξεχώριζαν από πριν ένα ποσό ως αποθεματικό, για την εκπαίδευση των παιδιών για τα βοηθήματα προς τα ορφανά, τις χήρες και τους αρρώστους» . Οφείλουμε να αποδώσουμε φόρο τιμής και μνήμης σε αυτούς τους πρωτοπόρους που πρόκοψαν με τους συνεταιρισμούς, έστω για ένα χρόνο και μόνο, με την πλήρη συμμετοχή στο Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών του ΟΗΕ. Το οφείλουμε προπαντός στην νέα γενιά αυτές τις δύσκολες εποχές για να της δώσουμε ελπίδα κοινωνικο-οικονομικής ανάτασης και έναν νέο τρόπο να προκόψει. Παρακαλούμε στηρίξτε το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών στον τόπο μας Στηρίξτε τις προβλεπόμενες, από τον ΟΗΕ, δράσεις του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών, για την συνεταιριστική ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, και προαγωγή των συνεταιρισμών όπως είναι οι προτεινόμενες δράσεις του Δικτύου ΚΑΠΑ. Με τιμή Μη κερδοσκοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης www.diktio-kapa.dos.gr Μια γέφυρα για την προώθηση στον τόπο μας του συνεταιριστικού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου το οποίο έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των ανθρώπων Η έκθεση συνοδεύεται από ένθετο με: DVD με ενημερωτικό υλικό για το Διεθνές Συνεταιριστικό Κίνημα και τοπικά παραδείγματα 1-6 Αναφερόμενες παραπομπές 7 Ελληνική μετάφραση του Ψηφίσματος του ΟΗΕ και ανακοινώσεις ενδιαφερόμενων Φορέων για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών 8 Περιοδικά της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας Σύντομα κείμενα από το «Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο» του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας: 9 «Τα κυριότερα χαρακτηριστικά μιας συνεταιριστικής επιχείρησης», σχετικά με την πραγματική φύση των συνεταιρισμών όπως αναγνωρίζεται διεθνώς, 10 «Τύποι συνεταιρισμών και η θέση τους στην κοινωνία», σχετικά με την διάδοση των συνεταιρισμών στον κόσμο και τα αντικείμενα ασχολίας τους, 11 «Το Κράτος και η προώθηση των συνεταιρισμών»,. 12 «Σύσταση Νο. 193 του ILO για την προώθηση των συνεταιρισμών», μια σύνοψη της Σύστασης