• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Στεφάνου' | 23 Μαρτίου 2011, 18:05

    Κίνηση ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ για την δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από την ίδρυση σωματείου και συνεταιρισμού ανέργων http://anonymoi-anergoi.blogspot.com Ακολουθούν οι προτεινόμενες αλλαγές στα άρθρα 1, 7, 8, 10, 12 13 AΡΘΡΟ 10 Η Διοικούσα Επιτροπή 3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α 1986), σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες και {{ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ: δεν}} παράγουν έννομα αποτελέσματα μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Οι παράνομες αποφάσεις του προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολΔ.