AΡΘΡΟ 10 Η Διοικούσα Επιτροπή

1. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη οι οποίοι αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, μη εφαρμοζομένου του άρθρου 26 του Ν. 3867/2010. Η θητεία του, εάν δεν ορίζεται άλλως από το καταστατικό, είναι τουλάχιστον διετής και κατά το μέγιστο πενταετής, παρατείνεται δε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών μηνών, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά τον μήνα, ή όποτε κριθεί αναγκαίο από το 1/3 των μελών του. Η σύγκληση του γίνεται από τον Πρόεδρό του κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α 196), σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Οι παράνομες αποφάσεις του προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολΔ.

 • 28 Μαρτίου 2011, 11:25 | Κ. Παπαγεωργίου

  Στην παρ. 1 του άρθρου 10 αναφέρεται ότι δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του Ν. 3867/2010. Δεν διευκρινίζεται ποιό στοιχείο του άρθρου 26 δεν εφαρόζεται;

 • 23 Μαρτίου 2011, 18:05 | Γιάννης Στεφάνου

  Κίνηση ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ για την δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από την ίδρυση σωματείου και συνεταιρισμού ανέργων http://anonymoi-anergoi.blogspot.com

  Ακολουθούν οι προτεινόμενες αλλαγές στα άρθρα 1, 7, 8, 10, 12 13

  AΡΘΡΟ 10 Η Διοικούσα Επιτροπή
  3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α 1986), σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες και {{ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ: δεν}} παράγουν έννομα αποτελέσματα μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Οι παράνομες αποφάσεις του προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολΔ.

 • 21 Μαρτίου 2011, 00:09 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Υπάρχει η παράγραφος 3
  3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α 196), σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Οι παράνομες αποφάσεις του προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολΔ.»

  Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΜΟΥ
  —————–
  Μετά το «στο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α 196)» να προστεθεί το «όπως αυτός κάθε φορά ισχύει»

  και άρα να έχουμε την ακόλουθη
  τροποποιημένη παράγραφο 3
  3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α 196) όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Οι παράνομες αποφάσεις του προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολΔ.»

 • 21 Μαρτίου 2011, 00:13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Υπάρχει η παράγραφος 1
  «1. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη οι οποίοι αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, μη εφαρμοζομένου του άρθρου 26 του Ν. 3867/2010. Η θητεία του, εάν δεν ορίζεται άλλως από το καταστατικό, είναι τουλάχιστον διετής και κατά το μέγιστο πενταετής, παρατείνεται δε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών μηνών, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών.»

  Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΜΟΥ
  ————–
  Το άρθρο 26 του Ν.3867/2010 είναι πάρα πολύ σοβαρό ως τροποποίηση του Ν.1667/86 και δεν αφορά μόνο την ΔΕ. Αν εννοείται από την φράση «μη εφαρμοζομένου του άρθρου 26 του Ν. 3867/2010» ότι πραγματικά δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του Ν.3867/2010 συνολικά για τους Κοιν.Σ.Επ. και ότι αυτή είναι η βούληση του Νομοθέτη , τότε αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί εμφατικά στα προηγούμενα άρθρα 6 ή 7 και όχι κατ’ αυτόν τον παρεμπίπτοντα τρόπο.
  Υποθέτω από την μέχρι τώρα μελέτη του παρόντος σχεδίου νόμου ότι ο νομοθέτης δεν εννοεί την πλήρη μη εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 3867/2010 στους Κοιν.Σ.Επ. Αν συνβαίνει αυτό τότε θα πρέπει στην παράγραφο αυτή να ξεκαθαριστεί τι τμήμα του άρθρου 26 του Ν.3867/2010 δεν θέλει να εφαρμόζεται στους Κοιν.Σ.Επ.

  Αν δεν γίνουν οι ανωτέρω διευκρινήσεις νομίζω ότι υπάρχει συνολικό πρόβλημα στην λειτουργικότητα του παρόντος σχεδίου Νόμου.

  Θα μπορεί λοιπόν να γίνει περεταίρω διαβούλευση επί του συγκεκριμένου σημείου μόνο μετά τό σχετικό ξεκαθάρισμα από το Υπουργείο με παρέμβαση του στην παρούσα διαβούλευση και πιθανή επαναδιατύπωση του παρόντος άρθρου.