• Σχόλιο του χρήστη 'Ελενα' | 26 Μαρτίου 2011, 23:44
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  0

    «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ιδίως οι άνεργοι νέοι, οι άνεργοι άνω των 50 ετών, οι γυναίκες άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι αναλφάβητοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, οι πρώην ή οι νυν τρόφιμοι φυλακών, οι ανήλικοι παραβάτες, τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και οι μετανάστες. Συμφωνώ με τις παραπάνω ομάδες αλλά θεωρώ (χωρίς ίχνος ρατσισμού) ότι έπρεπε να μην θεωρηθούν όλοι οι μετανάστες αλλά μόνο οι πολιτικοί πρόσφυγες οι οποίοι θεωρούνται ότι δεν μπορούν να ζήσουν στην πατρίδα τους και κινδυνεύει η ζωή τους, άρα χρήζουν βοήθειας. Επίσης οι υπόλοιποι μετανάστες έχουν μεγαλύτερη ευχαίρεια να επιλέξουν που θέλουν να μεταναστεύσουν από τους πολιτικούς πρόσφυγες. Επίσης μια άλλη κοινωνική ομάδα που περιέργως δεν αναφέρεται ενώ θα έπρεπε να είναι αν ίσως η πρώτη μέσα στους πρώτες, οι πολύτεκνοι που έχουν επομιστεί το μέλλον της πατρίδας μας μέσα σε δύσκολες εποχές, με ανάγκες πολλαπλάσιες των υπολοίπων και πολλές φορές με κοινωνικές και οικονομικές παροχές που στις χώρες της Ευρώπης θα προκαλούσαν αρνητική έκπληξη και θα θεωρηθούν κοινωνικός ρατσισμός και προσπάθεια εξόντωσης των μελών της.