• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ' | 28 Μαρτίου 2011, 21:27
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Στις ειδικές ομάδες πληθυσμού, καλό είναι να αποσαφηνιστεί πλήρως και να οριστεί ρητά ότι ορισμένες κατηγορίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.(Αυτό προκύπτει με το "ιδίως", πλην όμως, για να μην θεωρηθεί ότι δεν συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες, είναι προτιμότερο να υπάρχει ρητή αναφορά στην ενδεικτική απαρίθμηση. Άλλωστε δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν διεξοδικά όλες οι ομάδες πληθυσμού). Επίσης θεωρώ σκόπιμο και σημαντικό, στο τελευταίο εδάφιο να προστεθεί η κατηγορία των προσφύγων, δηλ. να αναγραφεί ... "τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες".