• Σχόλιο του χρήστη 'Γραφείο Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ντάβου Παναγιώτη' | 28 Μαρτίου 2011, 23:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 20  0

    Βλέπε σχόλια μας από προηγούμενο άρθρο. Το μόνο που θα καταφέρετε έτσι είναι αντί να έχουμε ελεγκτές του ΣΕΠΕ να ελέγχουν την αγορά, αυτοί να κάθονται να συντάσουν εκθέσεις επί εκθέσεων. Ντάβος Παναγιώτης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής