• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ' | 6 Απριλίου 2011, 12:40

    Αντίστοιχη έκθεση της παρ. 1 του άρθρου 22 να υποβάλλουν και οι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, στις οποίες υπηρετούν υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας.