• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Μπούνταλης -Χημικός Μηχανικός' | 24 Ιουνίου 2011, 18:52

    Στην παράγραφο 2, στο στοιχείο (5) ο ορισμός της λέξης «διάσπαση» πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής: Ο όρος διάσπαση αναφέρεται στο σύνολο της κατηγορίας στην οποία ανήκουν η λιπασματοποίηση, η βιο-διάσπαση και η φωτο-διάσπαση. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Ο όρος διάσπαση χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των διαδικασιών που μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή των αρχικών ιδιοτήτων ενός υλικού. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ: «διάσπαση»: μεταβολή των αρχικών ιδιοτήτων ενός υλικού εξαιτίας κατάτμησης των μακρομορίων που το απαρτίζουν, ανεξάρτητα από το μηχανισμό της διεργασίας αυτής. Ο όρος διάσπαση αναφέρεται στο σύνολο της κατηγορίας στην οποία ανήκουν η λιπασματοποίηση, η βιο-διάσπαση και η φωτο-διάσπαση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτο-διάσπαση οδηγεί ΜΟΝΟ σε απλό θρυμματισμό του υλικού. Τα προϊόντα του θρυμματισμού κατά την διαδικασία της φωτο-διάσπασης ΔΕΝ αποικοδομούνται, ΔΕΝ μπορούν να χωνευθούν από την πανίδα του εδάφους (μικροοργανισμούς) και ΔΕΝ συντελούν στο ελάχιστο στην πρόληψη της ρύπανσης. Παράλληλα, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την διαδικασία αυτή (φωτο-διάσπαση) περιέχουν επικίνδυνα βαρέα μέταλλα (π.χ. Co, κ.λπ.), τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στις τυπικές εξετάσεις του Γ.Χ.Κ. Κατά συνέπεια η φώτο-διάσπαση ΔΕΝ αποτελεί περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά αντίθετα είναι επικίνδυνη τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που οι κατασκευαστές των φωτο-διασπώμενων προϊόντων αποφεύγουν να αναγράφουν στα προϊόντα τους το πρόθεμα «φωτο», γνωρίζοντας τις βλαβερές συνέπειες του θρυμματισμού αυτού.