• Σχόλιο του χρήστη 'Στέφανος Χ. Σαμακάς' | 24 Ιουνίου 2011, 19:28

    Στην πρόσκληση της δημόσιας διαβούλευσης λετε ότι βασικός στόχος της προωθούμενης ΚΥΑ είναι «η προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς, ανακριβείς ή ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, που έχουν ως αποτέλεσμα να χάνουν οι καταναλωτές την εμπιστοσύνη τους σε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό ισχυρισμό.» Στην πραγματικότητα όμως, η ΚΥΑ αφορά τον καθορισμό προϋποθέσεων για τη χρήση περιβαλλοντικών ισχυρισμών ΜΟΝΟΝ σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες. Ας προσθέσουμε λοιπον , το πραγματικό πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ στον πομπώδη ισχυρισμό του βασικού στόχου της, ώστε να διατυπώνεται αυτός με ... ειλικρίνεια : Βασικός στόχος της προωθούμενης ΚΥΑ είναι η προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς, ανακριβείς ή ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες, που έχουν ως αποτέλεσμα να χάνουν οι καταναλωτές την εμπιστοσύνη τους σε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό ισχυρισμό. Βλέπετε λοιπον ότι, διατυπωμένος σωστά, ο ισχυρισμός πάσχει από έλλειψη Nομοθετικού ερείσματος : είναι δυνατόν να επανακτήσει ο καταναλωτής εμπιστοσύνη σε οποιονδήποτε περιβαλλοντικό ισχυρισμό επειδή η Νομοθεσία μας θα εξειδικευτεί στις σακκούλες του σουπερμάρκετ και τα πλαστικά μπουκάλια ? Η αγορά οργιάζει από περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς επι παντός προιόντος, το 90% των οποίων δεν ευσταθούν ούτε σε στοιχειώδη οικο – λογικό έλεγχο. Να δεχτούμε αυτή την νομοθετική ρύθμιση σαν πιλότο ? Τι προσφέρει στην νομοθεσία μας έστω και στο στενό πεδίο εφαρμογής της : την απαγόρευση των γενικών και αόριστων περιβαλλοντικών ισχυρισμών, την επωνυμία των πλαστικών προιόντων και συσκευασιών και μια γρήγορη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής εμπειρογνωμώνων. Ετερον ουδέν ! Επειδή σημαντικό είναι να μην χάνουν οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους στους Νόμους και οι υπάρχοντες Νόμοι δεον να εφαρμόζονται, προτείνω στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να εφαρμόσει τον Νόμο περι παραπλανητικής διαφήμισης για την ως ανω παράγραφο περι βασικού στόχου της ΚΥΑ και στον υπογράφοντα Υφυπουργό και στον εαυτό της ως θέτουσα την ΚΥΑ σε δημόσια διαβούλευση και στην επιτροπή εμπειρογνωμώνων ως εισηγήτρια.