• Σχόλιο του χρήστη 'μέσος συνετός' | 24 Ιουνίου 2011, 20:39

    η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που εισηγήθηκε την έκδοση αυτής της απόφασης αγνοεί ότι ο ΚΑΝ (ΕΟΚ)880/92 έχει καταργηθεί με το αρ. 19 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1980/2000 ο οποίος με τη σειρά του καταργήθηκε από τον ΚΑΝ (ΕΚ)66/2010 ο οποίος ισχύει σήμερα; Η εμπειρία τους δεν περιλαμβάνει και τη γνώση τουλάχιστον των βασικών κανόνων του κοινοτικού δικαίου επί του θέματος;