• Σχόλιο του χρήστη 'μέσος συνετός' | 24 Ιουνίου 2011, 22:26

    Η παράγραφος 2 επαναλαμβάνει επί λέξει το αρ. 62 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009. Ποιός ο λόγος;